Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1329

Підкажіть будь-ласка літературу для доповіді на тему: "Стадії конкурентоспроможності"

Петренко Марина
2009-10-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

65.9(4УКР)
Ш77
Шнипко, Олександр Сергійович.
Національна конкурентоспроможність [Текст] : сутність, проблеми, механізми реалізації: Монографія / О.С. Шнипко; Ін-т економ. прогнозування ; НАН України, Інститут економічного прогнозування. - К. : Наук. думка, 2003. - 334 с. : іл.


65.9(4УКР)
К64
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / Я.А. Жаліло та ін.; За ред. Я.А. Жаліло ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : Знання України, 2005. - 388 с. : табл. + Додатки.


65.9(4УКР)
К64
Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство [Текст] : научно-популярная литература / Рада конкурентоспроможності України, Центр стратегій конкурентоспроможності (МІМ-Київ) ; За ред. Ю.В. Полунєєв, Упоряд. В.Г. Підвисоцький. - К. : ЛАТ&К, 2006. - 176 с.


65.9(4УКР)
О 75
Основні положення звіту про конкурентоспроможність України 2008. Назустріч економічному зростанню та процвітанню [Текст] / ред. Д. М. Хану ; вступ. сл. Н. Ізосімова. - Женева : [б. и.], 2008. - 74 с. - 14 грн
Всесвітній Економічний Форум Женева, Швейцарія 2008


Войнаренко, Михайло. Економічна конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість України [Текст] : общественно-политическая литература / М. Войнаренко, О. Фурманюк // Економіст. - 2006. - № 12. - С. 25 - 28.

Осецький, В. Л. Соціальна відповідальність корпорацій України як фактор забезпечення їхньої конкурентоспроможності [Текст] / В.Л. Осецький // Економіка та держава. - 2007. - № 1. - С. 9-12. - Бібліогр.: 14 назв

Романенко , В. Концепція і конкуретноспроможність [Текст] / В. Романенко // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 8. - С. 14-17. - Бібліогр.: 3 назв.

Пенькова , О. Г. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації [Текст] / О.Г. Пенькова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 26- 31. - Бібліогр.: 10 назв

Оскольський, В. Про перспективи становлення конкурентоспроможної регіональної економіки [Текст] / В. Оскольський // Економіка України. - 2007. - № 12. - С. 4-11

Пономаренко, В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства як наукова і навчальна дисциплина [Текст] / В. Пономаренко, Л. Піддубна // Економіка України. - 2007. - № 12. - С. 17-27

Корнєєв, Володимир. Конкурентоспроможність банків України в умовах лібералізації ринків фінансових послуг [Текст] / В. Корнєєв // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 11. - С. 14-17

Покришка, Дмитро Степанович. Технологічна конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку [Текст] / Д. С. Покришка // Стратегічна панорама. - 2006. - № 2. - С. 83-91 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Бодров, В. Г. Основи конкурентоспроможності економіки України [Текст] / В. Г. Бодров // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 67-74.
Лібанова, Е. М. Трансформація державної соціальної плітики в контексті забезпечення конкурентоспроможності української економіки [Текст] / Е. М. Лібанова // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 34-41