Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1337

Ринок робочої сили та його розвиток в Україні

Бурбеза А В
2009-10-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вашій увазі літературу:

65.24
Б74
Богоявленська, Юлія В'ячеславівна.
Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. - К. : Кондор, 2005. - 332 с. : табл. - Бібліогр.: с. 324-329.

65.9(4УКР)24
Є 83
Єсінова, Ніна Ігорівна.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. - К. : Кондор, 2006. - 432 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 425-426.

65.9(4УКР)24
З-13
Завіновська, Галина Терентіївна.
Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г.Т.Завіновська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 300 с. + Додатки: с. 273-286. - Бібліогр.: с. 298-299. -Алф. покаж.: с. 287-297.

65.9(4УКР)24
М36
Махсма, Марія Борисівна.
Економіка праці [Текст] : посіб. для розв'язування задач : сб. задач / М.Б. Махсма; Європейський ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 73 с.


Кондрацька, Л. П.
Методологія побудови системи управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили [Текст] / Л. П. Кондрацька // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 12. - С. 169 - 180.

Дорога робоча сила - багата країна [Текст] // Політика і час. - 2007. - № 2. - С. 21-23.

Спасенко, Ю.
Ринок праці кваліфікованої робочої сили: стан та умови ефективного розвитку [Текст] / Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 4. - С. 15-21 : Рис.

Шевченко, Л.
Права власності на робочу силу як інструмент аналізу ринку праці [Текст] / Л. Шевченко // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 7. - С. 3-8 : Рис. : 2. - Бібліогр. в кінці ст.: с. 8 (18 назв)

Пищуліна, Ольга Миколаївна.
Соціальне значення мінімальної заробітної плати та її роль у формуванні ціни робочої сили на ринку праці України [Текст] / О. М. Пищуліна // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 4. - С. 134-141. - Бібліогр. в кінці ст.

Пестушко, В.
Міжнародна міграція робочої сили [Текст] / В. Пестушко // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 3. - С. 54.

Баланюк , Дмитро Михайлович.
Особливості участі України в міжнародному русі робочої сили у контексті глобалізації економічного розвитку [Текст] / Д. М. Баланюк // Держава і право. - 2008. - Вип. 40. - С. 655-663. - Бібліогр. в кінці ст.

Тілікіна, Н. В.
Концептуальні підходи до дослідження мобільності робочої сили / Н. В. Тілікіна // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N11. - С. 185- 193 : схема. - Бібліогр.: 21 назви

Рябоконь, В. П.
Професійно-кваліфікаційна структура робочої сили на селі [Текст] / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. - 2009. - № 1. - С. 124-128.