Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1344

Добрий день! допоможіть знайти книжку в якій би було висвітлено питання :"проблеми обліку реалізації товарів"!Дякую....

Джигирей Ольга Ігорівна
2009-10-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

В читальній залі нашої бібліотеки Ви зможете отримати наступну літературу:

65.9(4УКР)42
Т 60
Торговельна діяльність [Текст] : сборник. - К. : [б. и.], 2003 -
Ч. 2 : Торгівля окремими групами товарів. - 2003. - 226 с. - (Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. Вип. 2, лютий)).

65.052(4УКР)
Д19
Даньків, Йосип Якимович.
Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остапюк. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 206 с.

65.052(4УКР)
Д 64-451823
Должанський, Микола Іванович.
Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посібник / М.І. Должанський, А.М. Должанский ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Львівський банківський ін-т. - Львів : ЛБІ НБУ, 2003. - 496 с. : табл. + Додатки с. 435- 491. - Бібліогр.: с. 492-494.

65.052.9(4УКР)242
О-64
Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі [Текст] : навч. посіб. / В.С. Рудницький, І.Д. Лазаришина, В.І. Бачинський, В.Л. Поліщук ; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет водного господарства та природокористування. - К. : Професіонал, 2004. - 480 с. : табл. + Додатки с. 156-478. - Бібліогр.: с. 152-155.

65.052.9(4УКР)
Т67
32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності [Текст] : зб. / відп. за вип. Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2008. - 308 с.

65.052.9(4УКР)
А92
Атамас, Петро Йосипович.
Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Й. Атамас ; Дніпропетр. ун-т економіки та права . - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 392 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 386.

Павлюк, Іван.
Проблеми бухгалтерського обліку реалізації товарів, що обліковуються за продажними цінами, податкових зобов'язань з ПДВ і шляхи їх вирішення / І. Павлюк // Бухгалтерський облік і аудит . - 2008. - № 1. - С. 41-54. - Бібліогр. с. 54 (6 назв.)