Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1348

підкажіть будь ласка,список лытератури, пов"язаної з місцевим самоврядуванням або територіальними громадами

Вільгош Віра Аркадівна
2009-10-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

67.9(4УКР)300.6
Б 61
Біленчук, Петро Дмитрович.
Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право : Навч. посібник / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, Підмогильний М.В. - К. : Атіка, 2001. - 304 с.

67.9(4УКР)300.6
Б 28
Батанов, Олександр Васильович.
Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні : Монографія / О.В. Батанов; За заг. ред. В.Ф. Погорілко. - К. : Ін Юре, 2003. - 512 с.

67.9(4УКР)300.6
К 59
Козюра І.В.
Місцеве самоврядування в Україні (становлення та еволюція) : Навчальний посібник / І.В. Козюра; О.Ю. Лебединська; Українська академія державного управління при Президентові України. - Ужгород : Патент, 2003. - 224 с.

67.9(4УКР)300.6
К61
Колодій, Анатолій Миколайович.
Державне будівництво і місцеве самоврядування : Навч. посібник / А.М. Колодій; Нац. академія внутрішніх справ України. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 304 с.

67.9(4УКР)301
К 78
Кравченко, Віктор Віталійович.
Муніципальне право України : Навч. посвібник / В.В. Кравченко; М.В.Пітцик; Ін-т економіки та права "Крок". - К. : Атіка, 2003. - 672 с.

67.9(4УКР)301
Л17
Лазор, Оксана Дмитрівна.
Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід : Навч. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : Дакор, 2005. - 560 с

67.9(4УКР)301
Л17
Лазор, Оксана Дмитрівна.
Основи державного управління та місцевого самоврядування : навч.- метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Д.Лазор, О.Я.Лазор, І.Г.Лазар. - К. : Дакор, 2007. - 312 с. - Бібліогр. в кінці тем

67.9(4УКР)300.6
Л 17
Лазор, Оксана Дмитрівна.
Основи місцевого самоврядування : Навч.посіб. / ОД. Лазор; Мін-во освіти інауки України. - 3-є вид. доп. і перероб. . - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 432 с.

67.9(4УКР)301
М65
Місцеве самоврядування : реалії та перспективи : общественно-политическая литература. - Перечин, 2005. - 88 с.

67.9(4УКР)301
М65
Місцеве самоврядування: 10 років незалежності України / Управл. по звязках з місцевими органами влади і органами місц. самовряд. апарату ВРУ; Відпов. ред. В.А. Граб; Упоряд. О.А. Нескоромний.- 2-ге вид., стереотип. - К. : Парламентське вид-во, 2002. - 431 с

87.66
П 16
Панейко, Юрій.
Теоретичні основи самоврядування : научное издание / Ю. Панейко. - Львів : Літопис, 2002. - 196 с.

67.9(4УКР)300.6
Р 64
Розвиток місцевого самоврядування в Україні : Посібник для новообраних депутатів місцевих рад / І. Буднік, С. Герасимчук, О. Грязнова та ін. - К. : Молодіжна альтернатива, 2002. - 108 с. - (Основи місцевого самоврядування)

67.9(4УКР)300.6
Р 64
Розвиток місцевого самоврядування в Україні : общественно-политическая литература / Ред.-упоряд. Л. Кудіна, О. Грязнова, О. Мазяр ; Відпов. за вип. Л. Кудіна. - К., 2003. - 68 с.

67.9(4УКР)300.6
Т 48
Ткачук, Анатолій.
Населення чи громада? або як впливати на місцеву владу : общественно-политическая литература / А. Ткачук. - 2-е вид., випр. та доп. - К. : [Ін- т громадянського суспільства], 2003. - 72 с. - (Знайте свої права і вмійте їх захищати)

66.3(4УКР)12
Ф79
Форми та методи залучення громадськості : навч. посіб. / Ін-т громадян. сусп-ва ; за заг. ред. В. Артеменко. - К. : ІКЦ "Леста", 2007. - 240 с. : табл. - (Партнерський проект "Творчого центру ТЦК" та Ін-ту громадянського суспільства ). - (Голос громадськості. Проект Світового банку/ПАДКО/МЦПД). - Бібліогр.: с. 172-173