Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Квартира на сутки квартиры посуточно Киев троещина доставка на автовокзал.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1354

Психологічні закономірності процесу навчання

Маша
2009-10-28
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!


74.58
Р35
Рейс, Філ.
Секрети успішного навчання : Практичні поради для студентів / Ф. Рейс; Пер. з англ. О. Гладкий. - Львів : Свічадо, 2006. - 256 с. - Покаж.: с. 250-252.

74.58
А 92
Атанов, Геннадій Олексійович.
Знання як засіб навчання : навч. посіб. / Г. О. Атанов ; ред. Л. Г. Василенко. - К. : Кондор, 2008. - 236 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с.216-225 . - Предм. покажч.: с. 226-235.

88.37
Я14
Яблонко В.Я.Психолого - педагогічні основи формування особистості : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. Я. Яблонко; М-во освіти і науки України, Одеський держ. ун-т ім. І.І. Мечникова, Миколаїв. навч.-наук. ін-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-258 c. :z-табл.. -Бібліогр.: с.251-255 та у підрядк. прим..

Андросюк В.
Психологічні передумови раціонального навчання / В. Андросюк // Психологія і суспільство. - 2004. - №3. - С. 115-119.

Костін Я.
Програмово-методичне забезпечення модульно-розвивального навчання як інноваційна система / Я. Костін // Рідна школа. - 2004. - №11. - С. 11-15.

Також, Ви можете ознайомитись з нашим електронним каталогом, який є на сайті нашої бібліотки.