Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1364

Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію по темі "Правовий режим золота", з курсу " МІжнародне фінансове право"

АЛЕНА
2009-10-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


65.9(4УКР)26
І 23
Івасів, Богдан Степанович.
Гроші та кредит : Підручник / Б.С.Івасів ; Нац. банк України, М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства. - 2-е вид., змінене. і доп. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 528 с

65.9(4УКР)26
А28
Адамик, Богдан Петрович.
Центральний банк і грошово - кредитна політика : Навч. - метод. посіб. / Б. П.Адамик ; Терноп. держ. екон. ун-т. - Тернопіль, 2005. - 160 с. - Бібліогр.: с. 157-160

65.9(4УКР)26
Д 30
Демківський, Анатолій Васильович.
Гроші та кредит : Навч. посіб. / А.В. Демківський. - К. : Дакор : Вира-Р, 2003. - 528 с

65.9(4УКР)26
М 33
Матвієнко, Павло Володимирович.
Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України : Монографія / П.В. Матвієнко. - К. : Наук. думка, 2004. - 256 с. - Бібліогр.: с. 245-253

Білуха М.
Стандарти державного фінансового контролю / М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №11. - С. 45-48.

Ващенко І.
Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю. / І. Ващенко // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 148-155.

Михальський В.
Золото: фінансовий актив та інструмент управління прибутковістю інвестиційного портфеля. / В. Михальський // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 132-138.

Також, Ви можете переглянути наш електронний каталог, який є на сайті нашої бібліотеки.