Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1366

добрий вечір!Допоможіть,будь ласка, знайти інформацію з теми "Фразеологія як джерело формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів"

Кругляк Алла Олександрівна
2009-10-29
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
Ізваріна Л.М. Лексикологія. Фразеологія. Урок узагальнення у 10 класі / Л. М. Ізваріна // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 9. - С. 26 - 28. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
Аннотация: Узагальнюються та систематизуються знання учнів з теми "Лексикологія. Фразеологія". Вдосконалюються вміння учнів працювати зі словниками. Розвиваються навички грамотного монологічного й діалогічного мовлення та вміння робити висновки.

Баландіна Н. Компаративна фразеологія : рецензия / Н. Баландіна // Мовознавство. - 2007. - № 4-5. - С. 111-113
Рец. на Мізін К.І. Компаративна фразеологія : Монографія / К.І Мізін. - .- Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2007.- 168 с.
Баранник Д.Х. Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем національної мови (на захист розмовного стилю) / Д. Х. Баранник // Мовознавство. - 2008. - № 4-5. - С. 18-31. - Библиогр.: 7 назв. - Библиогр.: 7 назв
Аннотация: У статті зроблена спроба визначити функціонально-лінгвістичний статус так званих некодифікованих лексичних і фразеологічних одиниць мови. Пропонується кваліфікувати їх як конститутивний рівневий компонент розмовного стилю. У цьому зв'язку обгрунтовується потреба системного лінгвістичного опису розмовного стилю- одного з найпродуктивніших і специфічних функціональних різновидів загальнонародної мови.
Бойчук Т. Тестові завдання з фразеології / Т. Бойчук // Дивослово. - 2008. - № 4 . - С. 8-14. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
Григораш С. Інтимна лексика і фраземіка українського фольклору / С. Григораш // Урок української. - 2007. - №9/10. - С. 30-33
Аннотация: Відображення української філософії кохання в українських фольклорних творах: особливості використання лексичних і фразеологічних одиниць.

Захарова О. Підвищення мовної культури та грамотності учнів на уроках української мови / О. Захарова // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 3. - С. 30-32. - Бібліогр.: 5 назв.. - Бібліогр.: 5 назв.
Аннотация: Педагогічний досвід з мовної культури та грамотності учнів на уроках рідної мови

Козаченко C. Картки з фразеології для п'ятикласників / C. Козаченко // Дивослово. - 2007. - № 5. - С. 12-13
Аннотация: В статті пропоновані картки до теми: "Фразеологія" в 5-му класі містять завдання, які учні можуть виконувати колективно чи індивідуально під час тренувальних вправ, самостійних або контрольних робіт.

Котенкова Л.Б. Фразеологізми в нашому мовленні: Урок мови в 10 класі / Л.Б. Котенкова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №4. - С. 16-19
Аннотация: План-конспект уроку.
Кучерук О. Українські фразеологізми: образна природа кольороназв / О. Кучерук // Урок української. - 2007. - №5. - С. 52-55. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.. - Библиогр. в конце ст.: 11 назв.
Аннотация: Характеристика фразеологізмів, до складу яких входять лексеми на позначення кольору.

Матвіяс І.Г. Діалектна основа лексики і фразеології в українській літературній мові / І.Г. Матвіяс // Мовознавство. - 2007 . - № 3. - С. . 23 - 27
Аннотация: У статті стверджується, що "Атлас української мови", з одного боку, і нормативні словники,- з другого, відображають наслідки складного історичного процесу взаємодії між лексикою і фразеологією.
Папіш, Віталія. Фразеологізми у спектрі лінгвоаналізу художнього тексту / В. Папіш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). - Ужгород, 2006. - Вип. 10. - С. 89 - 96. - Бібліогр. наприкінці ст.. - Бібліогр. наприкінці ст.

Подранецька Н. Узагальнення вивченого з розділу "Лексикологія.Фразеологія" / Н. Подранецька // Українська мова і література в школі. - 2008. - № 1. - С. 35-37.
Аннотация: Розробка уроку з теми"Лексикологія.Фразеологія"

Промська А.А. Чому ми так говоримо? / А.А. Промська // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №34. - С. 38-39
Аннотация: Пояснення окремих фразеологізмів.
Роянова А. Лексика і фразеологія : Перевірка і корекція знань, умінь та навичок / А. Роянова // Дивослово. - 2007. - № 5. - С. 10-11
Аннотация: Матеріал присвячений роботі в групах, яка передусім передбачає перевірку засвоєних знань, навичок і вмінь. Подаються два варіанти з комплексної контрольної роботи.

Скрипник Л. Кожен учень - творча особистість: (нестандартні уроки рідної мови у 5 класі) / Л. Скрипник // Урок української. - 2007. - №7-8. - С. 43-48
Аннотация: Форми та методи роботи, використання інтерактивних технологій. Приклад: урок-турнір "Узагальнення вивченого про фразеологізми" (план-конспект).

Соловець, Лариса. Фразеологізми як засіб формування культури спілкування / Л. Соловець // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 6. - С. 14-19. - Бібліогр.: 11 назв.. - Бібліогр.: 11 назв.
Аннотация: Фразеологічне багатство української мови

Широкорад Ф. Фразеологізм - текст - культура : рецензия / Ф. Широкорад, М. Філон // Українська мова. - 2008. - №4. - С. 126-128
Рец. на Жуйкова М.В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов'янських мов : Монографія / М.В.Жуйкова . - - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. - 416 с.