Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1373

Добридень! Допоможіть знайти матеріал на такі теми: 1."Роль потенціалу уроку в підвищенні якості навчання і вихованні учнів".
2. Суб"єктивні чинники: залежність ефективності уроку від учня"(інформатика, фізика)

Маргарита
2009-10-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступну літературу та інтернет-ресурси:

74.2
В 54
Виховання в школі [Текст] : завуч. Бібліотека. Директор школи. Бібліотека. Шкільний світ. Бібліотека. / Упоряд.: В. Варава, В. Зоц. - К. : Ред. загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с. - (Бібліотека "Шкільного світу").

74.58
К 89
Кузьмінський, Анатолій Іванович.
Педагогіка: завдання і ситуації [Текст] : практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 429 с. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

88.4
Л 72
Лозниця, Віктор Стефанович.
Психологія і педагогіка: основні положення [Текст] : навч. посібник / В.С. Лозниця. - К. : ЕксОб, 2003. - 304 с.

74.00
М 17
Максимюк, Світлана Петрівна.
Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / С.П. Максимюк ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2005. - 672 с. + Додатки с. 643-660. - Бібліогр.: с. 661-666.

74.58
О-57
Омеляненко, Віталій Лукич.
Педагогіка: завдання і ситуації [Текст] : практикум / В.Л. Омеляненко, А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк. - 2-е вид. - К. : Знання- Пресс, 2006. - 424 с. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

74.00
О-57
Омеляненко, Віталій Лукич.
Теорія і методика виховання [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. - К. : Знання, 2008. - 416 с. : табл., іл. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). - Бібліогр.: с. 415. та у підрядк. прим.

74.00
П32
Підласий, Іван.
Практична педагогіка або Три технології [Текст] : інтерактивний підруч. для педагогів ринкової системи освіти / І.П. Підласий ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Слово, 2006. - 616 с. : мал., табл.


"Якість навчання здебільшого залежить не від його тривалості, а від технології навчання" [] // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 8. - С. 5-7

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5