Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1376

сучасні аспекти управління персоналом

Оглоблін Леонід Миколайович
2009-10-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка знаходиться в читальній залі бібліотеки:

66.5(4УКР)
Н 34
Зварич, Ігор Теодорович.
Етноекономіка і деякі ментальні особливості управління персоналом за її сучасного розвитку [Текст] / І. Т. Зварич // Наукові записки. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. - Вип.41: Політичні конфлікти в сучасній Україні : сутність, витоки, шляхи подолання : курасівські читання - 2008. - С. 166-182. - Бібліогр. наприкінці ст.

65.29
К84
Крушельницька, Ольга Володимирівна.
Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2005. - 306 с. - Бібліогр.: с. 303-304.

65.29
М50
Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / В.М. Данюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюк, В.М. Петюх ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 400 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.050.9(4УКР)2
М 65
Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери [Текст] : научно-популярная литература. Кн. І / Л. Савицька, В. Тарнавський та ін; Перекл. з рос. Л. Метелюк, С. Вербова. - К. : [б. и.], 2002. - 299 с. - (Бібліотека журналу "Управління компанією").

65.050
М91
Мурашко, Микола Іванович.
Менеджмент персоналу [Текст] : навч.-практ. посіб. / М.І. Мурашко. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 312 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 309-311.

Кулик Ю.Є.
Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом у міжнародному бізнесі [Текст] / Кулик Ю.Є. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8. - С. 116 - 123. - Бібліогр.: с. 123 (10 назв)

Нагаєв В.
Мистецтво управлінської діяльності і лідерство [Текст] / Нагаєв В. // Персонал. - 2007. - № 7. - С. 65- 70. - Бібліогр.: 12 назв

Перетянко, А.
Розробка ефективної системи управління персоналом / А. Перетянко, О. Таряник // Персонал. - 2008. - № 1. - С. 42- 45 : Табл. - Бібліогр.: 10 назв

Кайнова, Т. В.
Складові соціально-економічної ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / Т.В. Кайнова // Проблеми науки. - 2008. - № 5. - С. 27-31. - Библиогр.: с.31 (6 назв.)

Бісвас, Парімал Чандра.
Управління персоналом на іноземних підприємствах України [Текст] / П.Ч. Бісвас // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 3. - С. 36-39. - Библиогр.: с.39 (6 назв.)

Криворучко, О. М.
Оцінка якості управління персоналом організації / О. М. Криворучко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 4. - С. 98-105 : форм., табл., рис. - Бібліогр.: 11 назв

Розвиток мотивуючих лідерських навичок : Тренініг // Персонал. - 2009. - № 1. - С. 132 - 136