Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1379

Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, знайти алгоритм для проведення аналізу "напрямів використання власного капіталу".
Дякую за допомогу.

Тетяна
2009-10-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Перегляньте, будь ласка, наступну літературу:

65.29
А35
Азаренкова, Галина Михайлівна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - 3-є вид., випр. і допов. - К. : Знання-Прес, 2009. - 304 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 297-299.

65.9(4УКР)29
А64
Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін. - К. : Кондор, 2005. - 240 с. + Додатки: с. 216-235. - Бібліогр.: с. 236-238.


65.29
Б 68
Бланк, Игорь Александрович.
Управление финансовой стабилизацией предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 496 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.4).

65.29
В58
Власова, Наталія Олексіївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 272 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 255-256. -Алф.-Предм. покаж.: с. 252-254. –

65.29
Ф53
Філіна, Галина Ісаївна.
Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-319.


Слав"юк, Р. А.
Структурування власного капіталу підприємств України [Текст] / Р.А. Слав"юк // Фінанси України. - 2005. - №8. - С. 123-131.

Капля, І. В.
Переоцінка та її вплив на облік власного капіталу акціонерного товариства [Текст] / І.В. Капля // Економіка АПК. - 2005. - №8. - С. 100-106.

Головач, В. В.
Власний капітал-що має знати користувач звітності про підприємство [Текст] / В.В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №12. - С. 9-12.

Капля, І. В.
Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК [Текст] / І.В. Капля // Економіка АПК. - 2007. - № 4. - С. 110-114. - Бібліогр. у прим.

Сухотеплий, Володимир.
Математична реконструкція структури власного капіталу та прибутковості реального банківського сектору України / Володимир Сухотеплий // Банківська справа. - 2009. - № 1. - С. 84-94.

Савлук, С. М.
Стимулювання нарощування власного капіталу банків [Текст] / С. М. Савлук // Фінанси України. - 2009. - № 2. - С. 111-117. - Библиогр.: с. 111-116 (3 назви)