Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1392

Де можна взяти інформацію по предмету"Пронктне фінансування" питання:Організація процесу розподілу фінансових ресурсів.

Калініна Наталя Володимирівна
2009-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановна п. Калініна Н.В.!
Пропонуємо скористатись наступною літературою:

65.9(4УКР)26
Б24
Бардиш, Григорій Олексійович.
Проектне фінансування [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. О. Бардиш ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. - 3-є вид., переробл. та допов. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 464 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с.399-403 та наприкінці розд.

65.26
К 93
Куриленко, Тамара Платонівна.
Проектне фінансування [Текст] : підручник / Т.П. Куриленко ; М-во освіти і науки України, Київський ун-т ринкових відносин, Міжнар. ун-т фінансів. - К. : Кондор, 2006. - 208 с.

Сєріков , А. В.
Економіко-математичне моделювання необхідних умов участі банку в проектному фінансуванні підприємства [Текст] / А. В. Сєріков , О. В. Марченко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 1. - С. 186 - 190. - Бібліогр.: 12 назв. - Форм., рис.

Куклік, К. А.
Фінансові можливості вітчизняних банків у сприянні розвитку проектного фінансування в Україні / К. А. Куклік // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 173- 183 : табл., схеми, графіки. - Бібліогр.: 26 назв.

Сєріков, А. В.
Управління ризиками в проектному фінансуванні на основі обернених розрахунків / А. В. Сєріков, О. В. Марченко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 272-277 : форм., рис., табл. - Бібліогр.: 14 назв.

Куклік, К. А.
Макроекономічні ризики проектного фіфнансування у контексті фінансово-економічної кризи / К. А. Куклік // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 29-37 : табл., рис. - Бібліогр.: 24 назви.

Куклік, Крістіна.
Банки як учасники проектного фінансування [Текст] / Крістіна Куклік // Банківська справа. - 2009. - № 4. - С. 44-55 : табл.

Гончаров, Ю. В.
Управління проектним фінансуванням комерційного банку (за матеріалами ЗАТ КБ "Приватбанк") / Ю. В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 9. - С. 196-208 : рис. - Бібліогр.: 10 назв.

********************************

Єськов, Олексій.
Удосконалення системи обліку і розподілу витрат на промислових підприємствах [Текст] / О. Єськов, І. Смірнова // Персонал. - 2006. - №10. - С. 19-21.

Онищенко, В.
Розподіл внутрішньогрупового прибутку при консолідації фінансових звітів [Текст] / В. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 22-29. - Бібліогр.: 13 назв

Монаєнко, Антон Олексійович.
Правове регулювання розподілу грошових коштів держави на фінансування науки [Текст] : / А.О. Монаєнко // Держава і право. - 2007. - Вип. 37. - С. 455-461. - Бібліогр.: 15 назв.

Попов , В. Ю.
Основні напрями удосконалення фінансових механізмів розподілу в Україні [Текст] / В. Ю. Попов // Фінанси України. - 2007 . - № 8 . - С. . 44 – 53.

Герцик, В. А.
Критерії оцінки каналу розподілу / В. А. Герцик // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 123- 129. - Бібліогр.: 13 назв.

Косова, Т.
Проблеми розподілу чистого грошового операційного потоку підприємства на прибуток і амортизацію. [Текст] / Т. Косова, Г. Роганова // Економіка України. - 2008. - № 7.

Колот, А.
До проблеми розвитку теорії розподільчих відносин [Текст] / А. Колот // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 8. - С. 3-12. - Бібліогр. в примітках.

Колот, А. М.
Методологічні аспекти розвитку теорії розподільчих відносин [Текст] / А. М. Колот // Економічна теорія. - 2008. - № 4. - С. 3 - 18. . - Бібліогр. у підрядк. прим.