Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1393

доброго дня, допоможіть знайти матеріал на тему: контоль організації бухгалтерського обліку

Ольга
2009-11-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Ознайомтесь, будь ласка, з наступною літературою:

65.052
Б93
Бутинець, Франц Францович.
Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець ; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. - 4-те вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2006. - 528 с. + Додатки.

65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. - К. : Атіка ; К. : Ельга- Н, 2003. - 304 с.

65.052.9(4УКР)
В 32
Верига, Юстина Андріївна.
Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, Г. І. Зима ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 656 с. : табл.

65.052(4УКР)
Г 75
Грабова, Ніна Микитівна.
Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посібник / Н.М. Грабова; За ред. М.В. Кужельний. - 6-е вид. - К. : "А.С.К.", 2002. - 266 с. - (Економіка. Фінанси. Право.).

65.052.9(4УКР)
Д19
Даньків, Йосип Якимович.
Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк . - К. : Знання, 2007. - 472 с. : іл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с.381-384 . - Алф. покаж.: с.405-409 . - Предм. покаж.: с. 392-404.

65.052
Л 67
Лишиленко, Олександр Васильович.
Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / О.В. Лишиленко. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 632 с. : табл. + Додатки с. 593-627.

65.052
П 91
Пушкар, Михайло Семенович.
Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / М.С. Пушкар, Н.В. Гавришко, Р.В. Романів. - Тернопіль : Карт-бланш, 2003. - 223 с.

Івахненко, Сергій.
Упровадження програмного забезпечення обліку і контролю: потенційні переваги і реальні проблеми [Текст] / Сергій Івахненко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 2. - С. 56-62. - Бібліогр.: 11 назв

Петренко, Світлана.
Якість бухгалтерського обліку як обєкт оцінки інформаційного забезпечення внутрішнього контролю / С. Петренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 2. - С. 26-30. - Бібліогр. с. 30 (7 назв.)

Височан, Олег.
Формування моделі активного контролю та її реалізація на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів / О. Височан // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 2. - С. 50-56. - Бібліогр. с. 56 (6 назв.)

Височан, Олег.
Формування моделі активного контролю та її реалізація на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів / О. Височан // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 2. - С. 50-56. - Бібліогр. с. 56 (6 назв.)

Стадніченко, О. В.
Функціональне призначення бухгалтерського обліку, контролю та аналізу видатків ВНЗ за захищеними статтями бюджету [Текст] / О. В. Стадніченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 6. - С. 12-16. - Бібліогр. в кінці ст.