Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1400

Джерела формування основного капіталу підприємства???

Хома М.С.
2009-11-04
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі:

65.29
Б68
Бланк, Игорь Александрович.
Управление активами и капиталом предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 448 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.2).

65.29
Б 68
Бланк, Игорь Александрович.
Управление финансовой стабилизацией предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 496 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.4).

65.29
В58
Власова, Наталія Олексіївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 272 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 255-256. -Алф.-Предм. покаж.: с. 252-254.

65.9(4УКР)29
Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-153.

65.29
Ф53
Філіна, Галина Ісаївна.
Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-319.


Товстиженко, О. В.
Фінанси у системі кругообігу капіталу підприємства: нові підходи [Текст] / О.В. Товстиженко // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №10. - С. 14-17.

Квасницька, Р.
Інструментарій та методи оптимізації цільової структури капіталу підприємства [Текст] / Р. Квасницька // Економіст. - 2005. - №5. - С. 73-75.

Дробчак, С. З.
Особливості управління капіталом підприємства у процесі інтеграції України в глобальну економіку знань [Текст] / С.З. Дробчак // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №11. - С. 44-49.

Гурнак, О. В.
Кількісна оцінка ризику структури капіталу підприємства [Текст] / О. В. Гурнак // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 5. - С. 99 - 104. - Бібліогр.: с. 104 (17 назв).

Баліцька, В. В.
Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 141 - 149.
Ілляшенко, С.
Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства [Текст] / С. Ілляшенко // Економіка України. - 2008. - № 11. - С. 16-26. - Бібліогр. в примітках с.16-26.

Маргасова, В. Г.
Організаційно- інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий, В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 2. - С. 167-