Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1404

Допоможіть знайти матеріали для написання дипломної роботи по темі "Управління витратами банку"

Буглакова Таня
2009-11-04
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Перегляньте, будь ласка, наступну літературу:

65.9(4УКР)26
Б 23
Банківська справа [Текст] : навч. посібник / Тернопільська академія народного господарства ; За ред. Р.І. Тиркала. - Тернопіль : Карт-бланш, 2001. - 317 с. - (Банки і біржі).

65.9(4УКР)26
Б 23
Банківські операції [Текст] : підруч. / А. М. Мороз ; за ред. А. М. Мороз. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : [б. и.], 2002. - 476 с.

65.9(4УКР)26
Б 23
Банківський менеджмент [Текст] = Banking management : навч. посібник / За ред. О.А. Кириченко. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 438 с.

65.9(4УКР)26
К 56
Ковбасюк, Марко Романович.
Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств [Текст] : навч. посібник / М.Р. Ковбасюк. - К. : Скарби, 2001. - 336 с. - (Природа економіки).

65.26
В 20
Васюренко, Олег Володимирович.
Банківський менеджмент [Текст] : посібник / О.В. Васюренко. - К. : Академія, 2001. - 320 с. - (Альма-матер).

65.26
П31
Петрук, Олександр Михайлович.
Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О.М.Петрук. - К. : Кондор, 2004. - 464 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)26
О 75
Основи банківської справи [Текст] : навч. посіб. / І.Ф. Прокопенко та ін ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 410 с. + Додатки с. 347-409.

65.26
Щ74
Щибиволок, Зіновій Іванович.
Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / З.І. Щибиволок. - 2-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2007. - 312 с. : табл. + Додатки с. 216-311. - Бібліогр.: с. 213-215.

65.052.9(4УКР)2
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

Шандова, Н. В.
Методичні аспекти організації управління витратами [Текст] / Н.В. Шандова // Фінанси України. - 2003. - №12. - С. 53.

Ліневич, Ю. В.
Концентрація капіталу в банківській сфері: європейський досвід [Текст] / Ю.В. Ліневич // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №11. - С. 54-62.

Аванесова, І. А.
Оцінка кредитної діяльності банку [Текст] : / І.А. Аванесова // Фінанси України. - 2005. - №6. - С. 103-112.

Поздняков, О. І.
Концепції банківського регулювання [Текст] / О.І. Поздняков // Ринок цінних паперів України. - 2006. - №1-2. - С. 41-46.

Черняк, Олександр.
Методика вибіркових досліджень у банківській системі України [Текст] / О. Черняк, А. Камінський // Вісник Національного банку України. - 2006. - №8. - С. 14-19.

Любунь, Олександр.
Фінансова стратегія банків з довгострокового кредитування підприємств [Текст] / О. Любунь // Банківська справа. - 2006. - №3. - С. 80-82.

Зимовець, Владислав.
Макроекономічні аспекти активізації банківського кредитування в Україні [Текст] / В. Зимовець, Н. Шелудько // Вісник Національного банку України. - 2006. - №11. - С. 54-58.

Марцин, В. С.
Особливості механізму регулювання фінансово-кредитної діяльності банків на базі капіталізації [Текст] / В.С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 11. - С. 87-97.

Корнєєв, В. В.
Фінансові послуги на ринку платіжних карток [Текст] / В. В. Корнєєв, О. О. Бадзим // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 4. - С. 97 - 101. - Бібліогр.: с. 101 (10 назв)

Андрющенко, Н. С.
Суть і значення витрат: історичні аспекти [Текст] / Н. С. Андрющенко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 5. - С. 3 - 7. - Бібліогр.: с.7 (20 навз)

Гаряга, Л. О.
Місце моніторингу у банківській діяльності [Текст] / Л. О. Гаряга // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 5. - С. 153 - 165. - Бібліогр.: с.165 (18 назв). - Форм., табл., рис.

Рисін , В. В.
Роль депозитів населення у формуванні ресурсної бази банку [Текст] / В.В. Рисін // Регіональна економіка. - 2007. - № 1. - С. 229-236. - Бібліогр.: 5 назв.

Пришляк, Г. В.
Проблеми організації банківського управлінського обліку [Текст] / Г.В. Пришляк // Регіональна економіка. - 2007. - № 2. - С. . 204-209. - Бібліогр.: 7 назв.

Штейн, Ольга.
Суть та особливості стратегії банку на ринку банківських послуг [Текст] / О. Штейн // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 11. - С. 44-47. - Бібліогр. в кінці ст.: с. 47 (8 назв)

Васильченко, Зоя.
Управління портфелем банківських активів / Зоя Васильченко // Банківська справа. - 2007. - № 6. - С. 3-7.

Стрілець, Т. М.
Використання чинника еластичності банківських депозитів при формуванні ресурсної бази банків / Т. М. Стрілець // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 203- 209. - Бібліогр.: 12 назв

Савелко, Т.
Теоретичні аспекти ринку банківських послуг України [Текст] / Т. Савелко // Економіка України. - 2007. - № 8. - С. 27-32

Меренкова, Ольга.
Інтервальні оцінки ризиків в інноваційних банківських проектах / О. Меренкова // Вісник національного банку України : Щомісячний журнал національного банку України. - 2008. - N1. - С. 40-42 : Табл.:3; Граф.:3. - Библиогр. с. 42.

Бобиль, Володимир.
Сучасний розвиток корпоративного управління в банківській діяльності / В. Бобиль // Вісник національного банку України : Щомісячний журнал національного банку України. - 2008. - N1. - С. 65-67. - Библиогр. с. 67.

Меренкова, О. В.
Вплив інноваційних технологій на фінансові потоки банківської установи / О. В. Меренкова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N6. - С. 234- 240 : табл. - Бібліогр.: 11 назв

Куклік, К. А.
Фінансові можливості вітчизняних банків у сприянні розвитку проектного фінансування в Україні / К. А. Куклік // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 173- 183 : табл., схеми, графіки. - Бібліогр.: 26 назв

Корнєєв, В.
Банкоцентрична основа фінансового ринку України [Текст] / В. Корнєєв // Економіка України. - 2008. - № 9. - С. 18-24.

Бобиль, Володимир.
Становлення та розвиток сучасного управлінського обліку у банківській діяльності / Володимир Бобиль // Банківська справа. - 2008. - № 5. - С. 20-28

Петраковська, О. В.
Визначення фінансових результатів діяльності банку в різних підсистемах обліку [Текст] / О. В. Петраковська // Економіка АПК. - 2009. - № 3. - С. 129-134. - Бібліогр. в прим.

Заруба, Юрій.
Державне антикризове регулювання у банківському секторі [Текст] / Ю. Заруба // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 6. - С. 39-41 : табл.

Рудинська, О. В.
Пріоритетні напрямки економічного моделювання в банківській сфері / О. В. Рудинська, О. А. Мартинюк // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 294-299. - Бібліогр.: 16 назв

Неклюдова , Т. М.
Сутність та принципи організації бюджетування у банку [Текст] / Т. М. Неклюдова // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 103-112. - Бібліогр.: с. 111-112 (15 назв).