Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1406

основи готельного бізнесу

роглев
2009-11-04
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо переглянути наступну літературу:

65.9(4УКР)44
Б 18
Байлик, Станислав Иванович.
Гостиничное хозяйство: Оснащение. Евроремонт. Эксплуатация [Текст] : учеб. пособие / С.И. Байлик. - К. : Дакор : Вира-Р, 2003. - 334 с : кол.іл.

65.052.9(4УКР)244
Б20
Балченко, Зінаїда Артемівна.
Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України [Текст] : навч. посіб. / З.А. Балченко; Уклад. З.А. Балченко ; Київський університет туризму, економіки і права. - К. : Ліра-К, 2006. - 230 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 226-230.

65.052.9(4УКР)244
К68
Король, Світлана Яківна.
Бухгалтерський облік у готельному господарстві [Текст] : навч. посіб. / С. Я.Король ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 354 с. : табл. + Додатки.

65.9(4УКР)44
М 50
Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. ; авт.кол. Г. Б. Мунін [та ін.] ; під. заг. ред. М. М. Поплавський. - К. : Кондор, 2008. - 464 с. : мал. - Бібліогр.: с. 448-458.

Левковська, Л.
Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в Україні [Текст] / Л. Левковська // Економіка України. - 2003. - №6. - С. 31-36.

Іванова, Лілія.
Дослідження сучасного стану ринку готельних послуг в Україні [Текст] / Л. Іванова // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 1. - С. 33-38. - Библиогр.: с.38 (5 назв.)

Опанащук, Ю.
Методичні засади дослідження якості готельних послуг [Текст] / Ю. Опанащук // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 10. - С. 180-181. - Бібліогр. в кінці ст.