Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1408

Де можна знайти книгу "Теоретичні основи товарознавства" в електронному вигляді?

Ольга
2009-11-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Наша відповідь:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9

В читальній залі нашої бібліотеки Ви можете отримати такі підручники:

30.609
Б38
Беднарчук, М. С.
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.С. Беднарчук, І.С. Полікарпов ; Міністерство освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 560 с. : табл. + Додаток с.538-551. - Бібліогр.: с. 534-538.

30.609
В58
Власова, Ангеліна Володимирівна.
Основи товарознавства непродовольчих товарів [Текст] : навч. посіб. / А.В.Власова ; Кременчуцький ун-т економіки, інформ. технологій і управління. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с. + Додаток. - Бібліогр.: с. 205-206.

30.609
З 89
Зрезарцев, Микола Павлович.
Товарознавство сировини та матеріалів [Текст] : навч. посіб. / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч ; М-во освіти і науки України, Пром.-економ. коледж нац. авіац. ун-ту. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 404 с. : мал., табл.

30.609
М69
Михайлов, Володимир Іванович.
Непродовольчі товари [Текст] : підручник / В.І. Михайлов, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельніченко ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : Книга, 2005. - 556 с. - Бібліогр.: с. 549-554.

30.609
О-75
Оснач, Ольга Федорівна.
Товарознавство [Текст] : навч. посіб. / О.Ф. Оснач; Одеський економ. ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 219 с.

30.609
Т 50
Товарознавство [Текст] : опорній конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання / Європейський університет ; Упоряд. Л.М. Богацька. - 2-е вид. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 68 с