Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1418

Допоможіть знайти тему :"Феодальна ситема господарства" з предмету-Економічна історія

2009-11-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо використати наступні джерела:
65.02
Л 22
Лановик, Б. Д. Економічна історія [Текст] : курс лекцій / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Вікар, 2003. - 405 с.
65.02(4УКР)
Ч-48
Черкашина, Н.К. Економічна історія [Текст] : навч. посібник / Н.К. Черкашина. - К. : ЦУЛ, 2003. - 193 с.
65.03(4УКР)
Л 22
Лановик, Б.Д. Економічна історія України і світу [Текст] : навч. посібник / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. - 2-е вид., перероб. і доп. - Тернопіль : Джура, 2003. - 316 с.
65.02(4УКР)
Е 45
Економічна історія України [Текст] : навч. посіб. / М.О. Уперенко, Е.А. Кузнєцов, Г.К. Парієнко та ін ; М-во освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т, Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. - 2-е вид. - Х. : Одіссей, 2005. - 496 с. - Бібліогр.: с. 492- 493. -
65.02(4УКР)
З68
Злупко, С.М. Економічна історія України [Текст] : навч. посіб. / С.М.Злупко ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Знання, 2006. - 368 с.

65.02
Л22
Лановик, Б.Д. Економічна історія [Текст] : курс лекцій / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. - 6-є вид., стереотип... - К. : Вікар, 2006. - 408 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
65.02(4УКР)
Х69
Ходзінський, К. Г. Економічна історія України та провідних країн світу [Текст] : навч. посіб. / К.Г.Ходзінський, П.П.Мазурок. - 2-е вид., випр. - Львів : Магнолія Плюс, 2006. - 152 с.
65.01
Г17
Гальчинський А.С. Основи економічних знань : навч. Посібник / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. -2-е вид., перероб і доп. -К.: Вища школа, 2002.-543 с. :a-іл.
Гончаренко, І. В. Ретроспектива формування сільських територій регіонів України [Текст] / І. В. Гончаренко // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 204-209. - Бібліогр. : 4 назви.
посилання 1
посилання 2