Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1424

Аналіз сучасних інтеграційних процесів в Європі.

Батуева Анастасия
2009-11-09
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

66.4(4УКР)
А86
Артьомов, Іван Володимирович.
Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції [Текст] : у 2-х кн. : навч. посіб. / Іван Володимирович Артьомов. - Ужгород : Ліра, 2008 -
Кн. 1 : Україна - Європейський Союз / І. В. Артьомов. - 2008. - 474 с. : табл. - (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 11). - Бібліогр. у підрядк. прим.

66.4(4УКР)
А86
Артьомов, Іван Володимирович.
Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції [Текст] : у 2-х кн. : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, ЗакДУ, Нав.-наук. Ін-т філос. та євроінтеграційних дослідж. - Ужгород : Ліра, 2008
Кн. 2 : Україна - НАТО / І. В. Артьомов. - 2008. - 372 с. : рис., табл. - (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 11). - Бібліогр.: с. 160-163 та у підрядк. прим.

66.4(4УКР)6
А86
Артьомов, Іван Володимирович.
Проблеми і перспективи входження України в Європейський Союз [Текст] : навч. посіб. / І.В.Артьомов ; Закарпатський державний університет [та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2007. - 384 с. - (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 7).

66.4(4)6
Г85
Грицяк, Ігор Андрійович.
Європейське управління : теоретико - методологічні засади [Текст] : монографія / І. А.Грицяк. - К. : К.І.С., 2006. - 398 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 352-386.

66.4(4УКР)
Є24
Європейська і євроатлантична інтеграція крізь призму якості життя [Текст] : тези доповідей та виступів учасників публічних заходів / Центр прав людини "Древо життя" ; Ред. Т.І. Трацевич. - Х. : Райдер, 2006. - 96 с.

66.4(4)6
Є24
ЄС та європейська інтеграція [Текст] - Полтава : [б. и.], 2006. - 32 с.

66.4(4)6
Б91
Буряк, П. Ю.
Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності [Текст] : нвч. посіб. / П.Ю.Буряк, О.Г.Гупало ; Львів. держ. фін. акад. - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 336 с. + Додаток. - Бібліогр.: с. 298-303.

66.4(4)6
Є24
Європейська інтеграція [Текст] : зб. праць / Уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох, Пер. з нім. М. Яковлєв. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 396 с. - (Актуальні світові дискусії).

65.9(4УКР)8
П50
Політика європейської інтеграції [Текст] : навч. посіб. / Міністерство освіти і науки України ; Авт.кол. В.Г. Воронкова [та ін.], під ред. В.Г. Воронкова. - К. : Професіонал, 2007. - 512 с. - Бібліогр.: с. 506-509.


Рен, Оллі.
Кожна з країн Західних Балкан може пришвидшити інтеграцію до ЄС [Текст] / О. Рен // Євробюлетень. - 2008. - № 4. - С. 18.

Алєксєєнко, Ірина Вікторівна.
Інтеграція Європи: демократичний виклик чи виклик демократії? [Текст] / І. В. Алєксєєнко // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - С. 639-645. - Бібліогр. в кінці ст.

Савельєв, Євген.
Європейська інтеграція чи європеїзація? [Текст] / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. - 2008. - Т. 7 ( № 1 ). - С. 3 - 5. - Бібліогр. в кінці ст.

Європейська інтеграція України: позиції експертів [Текст] // Національна безпека і оборона. - 2008. - № 6. - С. 30 - 36.

Хто і як наближається до Євросоюзу [Текст] // Євробюлетень. - 2008. - № 12. - С. 12 -15.

Кравчук, І.
Стратегічне планування європейської інтеграції України [Текст] / І. Кравчук // Право України. - 2008. - № 12. - С. 112-117. - Библиогр.: с. 117 (18 назв)

Баррозу, Мануель.
"Ми - єдина Європа, об’єднана нашими поглядами, загальним корінням і дотриманням принципу солідарності" [Текст] : звернення Президента Європейської Комісії з нагоди святкування в Україні Дня Європи / М. Баррозу // Євробюлетень. - 2009. - № 7. - С. 7.

Ковальчук, Тетяна.
Інституціональний вимір культурної політики Європейського Союзу [Текст] / Т. Ковальчук // Політичний менеджмент. - 2009. - № 2. - С. 146-154. - Бібліогр. наприкінці ст.

Завадський , В. М.
Політичні передумови європейської інтеграції країн Балтії [Текст] / В. М. Завадський // Наука. Релігія. Суспільство. - 2009. - № 2. - С. 25 - 29. - Бібліогр. наприкінці ст.

Ложечкін, В. С.
Етапи європейської інтеграції Республіки Польща (1989 - 2004 рр.) [Текст] / В. С. Ложечкін // Наука. Релігія. Суспільство. - 2009. - № 2. - С. 49 - 53. - Бібліогр. наприкінці ст.