Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1428

Допоможіть знайти матеріали для курсової "Організація і контроль знань у вищій школі" Дякую!

Мисько Іван Іванович
2009-11-09
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Радимо використати наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8

Колот, Анатолій.
Підвищення якості економічної освіти [Текст] / А. Колот // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 11. - С. 66-70.

Васильченко, Зоя.
Критерії оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю з дисципліни "Міжнародні фінанси" [Текст] / Зоя Васильченко // Вища школа. - 2008. - № 2. - С. 52-71 : фото

Рижиков, В.
Професійне самовизначення випускників ВНЗ в умовах ринкової економіки [Текст] / В. Рижиков // Рідна школа. - 2008. - № 3-4. - С. 20-21. - Бібліогр.: 7 назв.

Кузнєцов, Євген Валерійович.
Якість та ефективність навчання приватних навчальних закладів [Текст] / Є. В. Кузнєцов // Наше право. - 2008. - № 4 ч. 1. - С. 53-55. - Бібліогр. в кінці ст.

Романовський, Олександр.
Зовнішнє оцінювання якості освіти в контексті досвіду США [Текст] / О. Романовський // Освіта і управління. - 2008. - № 4. - С. 47-57. - Библиогр.: с. 57 (10 назв.)

Огаренко, Є.
Правове регулювання державного контролю за діяльностю вищих навчальних закладів в Україні [Текст] / Є. Огаренко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 9. - С. 67-71. - Бібліогр. в кінці ст.

60.6
О-62
Опря, Анатолій Трохимович.
Статистика (з програмованою формою контролю знань). Математична статистика. Загальна теорія статистики [Текст] : навч. посіб. / А.Т. Опря ; Міністерство освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 470 с. : табл. + Додатки с. 450-463.

24.1
С 40
Сиса, Леонід Володимирович.
Неорганічна хімія в розрахункових задачах для комп'ютерного контролю знань [Текст] : навч. посібник / Л.В. Сиса, В. М. Сомов. - Львів : Оріяна- Нова, 2003. - 288 с.

60.6
Т19
Тарасова, Валентина Віталіївна.
Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) [Текст] : підручник / В. В. Тарасова ; Держ. агроекол. ун-т України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 392 с. - Бібліогр.: с. 343-346.