Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1438

Де можна знайти матеріали на тему "Методика аудиту товарів"?

2009-11-10
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо використати наступні джерела:

65.9(4УКР)26
Б 93
Бутинець, Франц Францович.
Аудит [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир : Рута, 2002. - 672 с.

65.9(4УКР)26
Д 67
Дорош, Ніна Іванівна.
Аудит: методологія і організація [Текст] : монографія / Н.І. Дорош. - К. : Знання, 2001. - 404 с.

65.26
К82
Крисюк, Володимир Іванович.
Аудит в підприємствах торговельного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / В.І. Крисюк, Н.М. Крисюк, О.В. Юрченко ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 232 с. : табл. + Додатки.

65.9(4УКР)26
Г65
Гончарук, Яків Андрійович.
Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 448 с. + Додаток. - Бібліогр. в кінці розд.

Фоміна, О. В.
Зміст і роль аудиторських процедур в аудиті операцій з продажу товарів [Текст] / О. В. Фоміна // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 196 - 201. - Бібліогр.: с. 201 (14 назв).посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7