Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1447

Доброго дня!
Будь ласка, підкажіть де можу знайти матеріал для індивідуального завдання з теми:
МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

Дуже вдячна!

Аніщенко К.С.
2009-11-10
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


65.29
А 72
Антонов, Валерій Миколайович.
Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / В.М. Антонов, Г.К. Яловий ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 432 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 403-404.

65.29
Б 68
Бланк, Игорь Александрович.
Концептуальные основы финансового менеджмента [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 448 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.1).

65.9(4УКР)26
Є 74
Єрмошенко, Микола Миколайович.
Фінансовий менеджмент [Текст] : курс лекцій / М.М. Єрмошенко; С.А. Єрохін, О.А. Стороженко та ін.;Національна академія управління. - К. : Нац. акад. управління, 2004. - 506 с. + Додатки с.482- 505.

65.26
К56
Коваленко, Лариса Олексіївна.
Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 488 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.29
П39
Плотніков, Олексій Віталійович.
Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях [Текст] : навч. посіб. / О. В.Плотніков. - К. : Кондор, 2004. - 252 с. : табл. - Бібліогр.: с. 248-254.
**********************
Петленко, Ю. В.
Організація служби фінансового менеджменту на підприємстві [Текст] / Ю.В. Петленко // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 94-98.

Давиденко, Н. М.
Фінансовий менеджмент підприємств [Текст] / Н.М. Давиденко // Фінанси України. - 2004. - №6. - С. 90-95.

Череп, А. В.
Фінансовий менеджмент як необхідна передумова ефективного управління підприємством [Текст] : общественно-политическая литература / А.В. Череп // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №3. - С. 13-16.

Кириченко, Олександр.
Фінансовий менеджмент на підприємствах України: принципи забезпечення позитивної динаміки / Олександр Кириченко // Банківська справа. - 2007. - № 5. - С. 3-17

Сєріков, А. В.
Застосування обернених розрахунків у фінансовому менеджменті та створенні ВSC / А. В. Сєріков // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 112 - 121. - Бібліогр. с. 120 - 121.

Партин, Г. О
Оцінка концепцій управління витратами суб'єктів господарювання [Текст] / Г.О Партин // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 44-50. - Бібліогр.: 16 назв.
****************
Герасимова, С. В.
Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств [Текст] / С. В. Герасимова // Фінанси України. - 2007. - № 4. - С. 103-111. - Бібліогр.: 13 назв

Роговий, А. В.
Оцінка використання фінансового планування в діяльності акціонерних товариств Чернігівського регіону [Текст] / А.В. Роговий // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 77- 83. - Бібліогр.: 17 назв

Селіверстова, Л. С.
Методи та критерії формування дивідентної політики [Текст] / Л.С. Селіверстова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 12. - С. 117- 124. - Бібліогр.: 10 назв

Фендіков, С. М.
Оподаткування як фактор впливу на дивідендну політику підприємств [Текст] / С.М. Фендіков // Економіка АПК. - 2007. - № 9. - С. 49-56. - Бібліогр. у прим.

Свириденко, Ганна Вікторівна.
Корпоративні цінні папери як інструмент залучення фінансових ресурсів акціонерних товариств: правовий аспект [Текст] / Г. В. Свириденко // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. - С. 443-449. - Бібліогр. в кінці ст.

Свириденко, Ганна Вікторівна.
Правовий статус акціонерного товариства як суб’'єкта фінансових правовідносин [Текст] / Г. В. Свириденко // Держава і право. - 2009. - Вип. 43. - С. 398-404. - Бібліогр. наприкінці ст.