Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
В нашей компании инженерно экологические изыскания на лучших условиях.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1452

Шляхи вдосконалення обліку поточних біологічних активів.
Дякую.

Діброва Євгеній В'ячеславович
2009-11-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо ознайомитися:
Гузар Б.С. Особливості обліку поточних біологічних активів тваринництва/ Б.С. Гузар, Н.І. Загребельна, Л.Л. Головко, Г.Ю. Аніщенко // Економіка АПК. - 2008. -№ 3. - C. 106-110. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Гузар Б.С. Облік поточних біологічних активів тваринництва та витрат на їхнє перетворення/ Б. С. Гузар, Н. І. Загребельна, Л. Л. Головко , Г. Ю. Аніщенко // Економіка АПК. -2008. -№ 9 . - С.72-77. -Бібліогр. в прим.
Гончаренко Н. Методичні засади оцінки біологічних активів та її вплив на вартість активів підприємства/ Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. -2008. -№ 2. - C. 31-35.
Гончаренко Н. Визначення справедливої вартості біологічних активів з урахуванням цін активного ринку: методичні та інформаційні аспекти/ Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. -2009. -№ 1. - C. 40-45.
Кучеренко Т. Відображення біологічних активів у фінансовій звітності сльськогосподарських підприємств/ Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. -2007. -№ 7. - C. 46-49. -Бібліогр.: 6 назв.
Сірош Т.О. Оцінка вартості біологічних активів сільськогосподарських підприємств / Т.О. Сірош // Економіка АПК. -2008. -№ 2. - С.80-85. -Бібліогр. у прим.
Моссаковський В. Облік біологічних активів/ В. Моссаковський, Т. Кононенко, С. Кучеркова // Бухгалтерський облік і аудит. -2007. -№ 6. - C. 17--24. -Бібліогр.: 7 назв.
65.052.9(4УКР)
Б94
Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб./ М. Г. Михайлов [та ін.] ; за заг. ред. М. Г. Михайлов; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-470 c.
65.052.9(4УКР)
Ватуля, І. Д.
Організація обліку у фермерських господарствах [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, Л. О. Гладка. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 312 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4