Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1458

Доброго дня!
Будь ласка допоможіть розкрити питання: "Методичні аспекти управління витратами комерційного банку".
Дякую

Сундук Тетяна
2009-11-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Ознайомтесь з літературою, яка знаходиться у наших фондах:
65.26
Щ74
Щибиволок, З.І. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / З.І. Щибиволок. - 2-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2007. - 312 с. : табл. + Додатки с. 216-311. - Бібліогр.: с. 213-215
65.9(4УКР)26
Б 23
Банківський менеджмент [Текст] : підручник / За ред. О.А. Кириченко, В.І. Міщенко. - К. : Знання, 2005. - 832 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
65.26
В 19
Васильченко, З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація [Текст] : монографія / З.М. Васильченко. - К. : Кондор, 2004. - 528 с.)
65.26
К 75
Кочетков, В.М. Основи аналізу діяльності комерційного банку [Текст] : навч. посібник / В.М. Кочетков; О.В. Омельченко; Європейський університет. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 96 с.
65.9(4УКР)26
Р 40
Реорганізація та реструктуризація комерційних банків [Текст] : навч. посібник / В.І. Міщенко, А.В. Шаповалов, В.В. Салтинський, І.М. Вядрова. - К. : Знання, 2002. - 216 с.
65.9(4УКР)26
К 56
Ковбасюк, М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств [Текст] : навч. посібник / М.Р. Ковбасюк. - К. : Скарби, 2001. - 336 с.
Коваленко, М.А. Операції сучасного комерційного банку [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, В. М. Білінкіс, Л. Є. Сухомлин. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 468 с.