Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1480

Добрий день.де знайти питання:Порядок фінансування розпорядників коштів та його вдосконалення.

Калініна Наталя Володимирівна
2009-11-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо ознайомитися:
65.9(4УКР)
Ш33
Швайка, Л. Державне регулювання економіки [Текст] : підруч. / Л. А. Швайка. - К. : Знання, 2008. - 464 с.
65.9(4УКР)26
П 19
Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навч. посіб./ Ю. В. Пасічник. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2008.-672 c. :a-іл. -(Вища освіта ХХІ століття). -Бібліогр.: с. 661-670.
65.9(4УКР)
Д44
Дідківська, Л.І. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / Л.І.Дідківська, Л.С.Головко. - 6-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 216 с.
65.9(4УКР)
П69
Практикум з державного регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / Тернопільська академія народного господарства ; За ред. А.Ф. Мельник. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - 336 с.
65.9(4УКР)
Д36
Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - 2-е вид., доопрац. і доп. - К. : КНЕУ, 2005. - 440 с.
65.9(4УКР)26
К56
Ковальчук С.В. Фінанси : Навч. посіб./ С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. -Львів: Новий Світ- 2000, 2006.-568 c.. -(Вища освіта в Україні).
65.9(4УКР)26
Р32
Рева Т.М. Місцеві фінанси : навч. посіб./ Т.М.Рева, К.Ф.Ковальчук, Н.В.Кучкова. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-208 c.. -Бібліогр.: с. 184-188.
65.9(4УКР)26
Ю71
Юрій С.І. Казначейська система : Підручник/ С.І. Юрій , В.І. Стоян, О.С. Даневич. -2-е вид., змінене. і доп.. -Тернопіль: Карт-бланш, 2006.-820 с. :z-табл. + Додатки. -Бібліогр.: с. 804-818.
Чубенко А. Правові проблеми вдосконалення структури розпорядників бюджетних коштів : общественно-политическая литература / А. Чубенко // Право України. -2006. -№9. - C. 92-94.
Якимчук Н. Підстави та процесуальні особливості адміністративної відповідальності керівників розпорядників бюджетних коштів / Н. Якимчук // Вісник Національної академії прокуратури України. -2009. -№ 1. - C. 82-90. - Бібліогр. наприкінці ст.