Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1489

Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу та інтернет джерела для підготовки реферату з політології на тему "Фашизм і неофашизм"

Федоренко Л.
2009-11-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:

66.01
Г 69
Горлач, Микола Іванович.
Політологія: наука про політику [Текст] : підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 838 с. - Бібліогр. наприкінці розд.

66.0
М 33
Матвєєв, С. А.
Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. А. Матвєєв, Л. С. Буланенко ; відп. за вип. С. В. Карплюк. - Х. : Одіссей, 2008. - 272 с. : табл.

66.0
П 36
Піча, Володимир Маркович.
Політологія [Текст] : підруч. / В. М. Піча, Н. М. Хома ; за заг. ред. В. М. Піча. - 5-те вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 304 с. : табл. - Бібліогр.: с. 298-303.

66.0
П50
Політологія [Текст] : підручник / М. М. Вегеш [та ін.] ; за ред. М. М. Вегеш. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 384 с. : табл. + CD-ROM. - (Вища освіта ХХІ століття).

Павко, А.
Вільфредо Парето - теоретик фашизму чи елітаризму? [Текст] / А. Павко // Віче. - 2007. - № 17. - С. 29-30. - Библиогр. в конце ст.

66.5(4УКР)
Н 34
Розумюк, Володимир .
Культурно-расові аспекти доктрини націонал-соціалізму [Текст] / В. Розумюк // Наукові записки. - К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. - Вип.40. - С. 246-258. - Бібліогр. наприкінці ст.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8