Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1498

Скажіть, будь ласка, де можна знайти літературу на тему комунікативна компетенція: її зміс та структура

Аня
2009-11-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Перегляньте, будь лака, наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


Береза, В.
Комунікативна компетенція як основа формування національно свідомої особистості [Текст] / В. Береза // Рідна школа. - 2007. - № 12. - Бібліогр.:20 назв.

Мамчур, Лідія.
Лінгвістичні основи формування комунікативних умінь текстотворення [Текст] / Л. Мамчур // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 2. - С. 2-5. - Бібліогр.: 18 назв.


76.01
К 26
Карпенко, Віталій.
Журналістика: основи професіональної комунікації [Текст] / В. Карпенко; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка Ін-т журналістики. - К. : Нора-прінт, 2002. - 348 с.

65.29
П 76
Примак, Тетяна Олександрівна.
Маркетингові комунікації на сучасному ринку [Текст] : навч. посібник / Т.О. Примак. - К. : МАУП, 2003. - 200 с.

65.29
Л84
Лук'янець, Тамара Іванівна.
Маркетингова політика комунікацій [Текст] : навч. посіб. / Т.І. Лук'янець ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2004. - 524 с. - Бібліогр.: с. 522-523.

65.050
О 75
Осовська, Галина Володимирівна.
Комунікації в менеджменті [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.211-212 та на почат. робіт.