Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1500

Допоможіть знайти літературу до теми: "Законник С. Душана" - збірник сербського феодального права!!!

Віка
2009-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
67.3(0)
Б85
Бостан, Л. М.
Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Бостан, С. К. Бостан. - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 736 с.

67.2(0)
М15
Макарчук, В. С.
Загальна історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук. - Вид. 5-е, допов. - К. : Атіка, 2006. - 680 с. - Бібліогр. наприкінці тем.

67.2
О-66
Орленко, В. І.
Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - Вид. 3-є, стер. - К. : Видавець Паливода А.В., 2008. - 244 с.

67.2(0)
Х76
Хома, Н. М.
Історія держави та права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти / Н.М. Хома. - 4-е вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 476 с.

67.2(0)
Р82
Рубаник, Володимир Євдокимович.
Лекції з історії держави та права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В.Є. Рубаник. - Х. : Консум, 2003. - 528 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4