Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1510

Сучасні молодіжні субкультури Україні. Буду дуже вдячний

Артем
2009-11-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:

71.03(4УКР)
З-88
Зотов, Валерій Миколайович.
Українська та зарубіжна культура [Текст] : слов. культуролог. термінів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран ; М-во освіти і науки України, Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 262 с. - Бібліогр.: с. 260-261.

71.0
К78
Кравець , Микола Степанович.
Культурологія [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. 1-4 рівнів акредитації] / Кравець М.С. - Львів : Новий Світ - 2000, 2009. - 320 с. : іл. - Бібліогр.: с. 292, 316-318.

71.03(4УКР)
К90
Культурологія: українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. / М.М. Закович та ін.; За ред. М.М. Закович. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 568 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр. в кінці розд.

71.0
К90
Культурологія [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко, Кравець [та ін.] М.С. ; за заг. ред. В. М. Піча. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 360 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 355-359.

Золін, Андрій.
Політична субкультура як частина загальної культури суспільства [Текст] / А. Золін // Політичний менеджмент. - 2007. - № 6. - С. 74 - 81. - Бібліогр. в кінці ст.

Герасименко, Ніна.
Наші підлітки - жертви Стівена Кінга [Текст] / Н. Герасименко // Слово і час. - 2008. - № 4. - С. 43-49. - Бібліогр.: 23 назв.

Слющинський, Б.
Глобалізація та субкультури. Теоретичні засади соціологічного аналізу [Текст] / Б. Слющинський // Віче. - 2008. - № 24. - С. 15-17 : портр. - Библиогр. в конце ст.

Мєдінцев, Владислав.
Категорія "культура" у розбудові діалогічного інтегративного підходу до вивчення особистості [Текст] / В. Мєдінцев // Соціальна психологія. - 2008. - № 5. - С. 23-38. - Бібліогр. в кінці ст. (22 назви)

Степенко, М.
Неформальні молодіжні рухи / М. Степенко // Історія в школі. - 2009. - № 1/2. - С. 27-29

Бучнева, Надежда.
На колесах и без них... Экстремальный экскурс по субкультурам столицы [Текст] / Н. Бучнева // Сучасна освіта. - 2009. - № 6. - С. 68-69.

Завацька, Л. М.
Особливості детермінантного впливу молодіжної субкультури на соціалізацію учнівської молоді [Текст] / Л. М. Завацька // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 6. - С. 62-64. - Біюліогр. : 3 назв.

Бакальчук, Владислава Олегівна.
Міжетнічна нетерпимість у молодіжному середовищі в Україні [Текст] / В. О. Бакальчук // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 2. - С. 117 - 123.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7