Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1528

Стрілецький епос та його місце в українській культурі XX ст.

Ольга
2009-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач радимо скористатися наступними джерелами:

82.3(4УКР)
У-45
Українські народні думи та історичні пісні [Текст] : зб.: Для серед. та ст. шк. віку / Упоряд., приміт. О.М. Таланчук, Передм. Б.П. Кирдан, Худ. К.О. Музика. - К. : Веселка, 1990. - 239 с.

82.3(4УКР)
Д32
Дем'ян, Григорій.
Українські повстанські пісні 1940-2000-х років [Текст] : (історико-фольклористичне дослідження) / Г. Дем'ян; Г.Дем`ян ; НАН України, Ін-т народознавства, Відділ фольклористики. - Львів : Галицька Видавнича Спілка ; К. : Українська Видавнича Спілка, 2003. - 584 с.

85.31(4УКР)
З 12
За волю України. Антологія пісень національно-визвольних змагань [Текст] : [повстанські пісні] / записи, розшифр., гармонізація, обробки, перепис нот, упоряд, прим., ст. Є. І. Гіщинський. - Вид. 2-ге, доп. - Луцьк : Волинська книга, 2007. - 392 с. + Ноти.

Матяш, І.
Первісні джерела символіки українського героїчного епосу - дум та історичних пісень [Текст] / І. Матяш // Народна творчість та етнографія. - 2004. - №6. - С. 3-8.

Набок, М.
Своєрідність епічного героря українських народних дум у порівнянні з епосом інших народів світу [Текст] / М. Набок // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - № 1. - С. 35-38.

Малинська, Наталія.
Функціональна специфіка категорії героїчного в українському епосі [Текст] / Н. Малинська // Народна творчість та етнографія. - 2008. - N 5(вересень-жовтень). - С. 4. - Бібліогр. в кінці ст.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5