Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1551

Доброго дня! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу до теми: "Аналіз резервів зростання прибутку на підприємстві з нормальною фінансовою стійкістю". Дякую

Олена Володимирівна
2009-11-23
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

65.053
Д26
Дєєва, Надія Миколаївна.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н.М.Дєєва, О.І.Дедіков ; Дніпропетр. держ. фін. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 326 с. : табл.

65.053
Е 45
Економічний аналіз [Текст] : навч. пос. / М-во освіти і науки України; Київський нац. економічний ун-т; М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред. М.Г. Чумаченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 556 с. : табл.

65.053
К 78
Крамаренко, Галина Олександрівна.
Фінансовий аналіз і планування [Текст] : навч. посіб. / Г.О. Крамаренко; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 224 с.

65.053
Л64
Литвин , Богдан Миронович.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин , М. В. Стельмах ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 336 с. : табл. - Бібліогр.: с. 332-335.

65.053
П44
Подольська, Валентина Олексіївна.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / В.О.Подольська, О.В.Яріш ; Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 439-447.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9