Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1572

Адміністративно політичний устрій Запоріжської січі

Вераксич Т.М.
2009-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатися наступними джерелами:
63.3(4УКР)4
С 42
Скальковський, Аполлон Олександрович.
Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького [Рукопись] : научно-популярная литература / А.О. Скальковський; Передм. і комент. Г.К. Швидько, Пер. з рос. Т.С. Завгородня, Худ.-іл. О.М. Бузилов. - Передрук. з вид. 1885-1886 рр. - Дніпропетровськ : Січ, 2003. - 678 с.

С 24
Свідерська, В.
Історія України ХХ століття в запитаннях і відповідях [Текст] : відповіді на екзаменаційні білети для 11 класів денних і вечірніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів / В. Свідерська; Тернопільський держ. пелагог. ін-т . - Тернопіль : [б. и.], 1997. - 88 с. - 1.70 грн


63.3(4УКР)46
Ш 83
Шпитальов, Геннадій Георгійович.
Військова служба Запорозького козацтва періоду Нової Січі в російсько-турецьких війнах [Текст] : автореферат / Г.Г. Шпитальов; Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2002. - 16 с.

63.3(4УКР)4
А 72
Антонович, Володимир Боніфатійович.
Коротка історія Козаччини [Текст] : историческая литература / В.Б. Антонович; Автор передмови І.І. Глизь. - К. : Україна, 2004. - 304 с. : іл.
91.9:63.3(4УКР)4
Т 50
"Тої слави козацької повік не забудем..." [Текст] : реком.бібліогр. покажч. з історії українського козацтва / М-во культури і мистецтв України, Нац. парламентська б-ка України ; Упоряд. В.М. Лой, Відп. ред. В.О. Кононенко. - К. : [б. и.], 2004Київська правда. - 296 с. - Покаж.: с. 265-290. -
63.3(4УКР)4
І-90
Історія українського козацтва [Текст] : нариси: У 2-х т. / Редкол.: В.А. Смолій та ін.; НАН України, Інститут історії України, Науково-дослідний ін-т козацтва. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006 -
Т. 1 / Авт. кол.: В.А. Брехуненко та ін. - 2006. - 800 с. : іл. - Бібліогр.: с690-781 . -Покаж.: с. 782-797. - ISBN 966-518-349-4 (Т.1) (в опр.).

63.3(4УКР)4
З41
Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки [Текст] : историческая литература / упоряд. та пер. В. Крекотень, В. Шевчук, Р. Іванченко. - К. : Дніпро, 2006. - 976 с. : карти, іл.

63.3(4УКР)4
Ш 37
Шевчук, Валерій Олександрович.
Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ - ХVІІІ ст. [Текст] : у 2-х кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук ; відп. за вип. П. Я. Ромко. - К. : Грамота, 2007. - 720 с. : портр, іл.
Верменич, Я.
Адміністративно-територіальний устрій українських земель в історичній ретроспективі [] : методичний матеріал / Я. Верменич // Історія в школах України. - 2008. - № 2. - С. 46-52. - бібліогр.: 22 назв.
Мицик, Ю.
Найдавніший опис козацької ради на Січі [] : методичний матеріал / Ю. Мицик // Історія в школах України. - 2008. - № 2. - С. 42-46
Маркедонов, С. М.
Казачество: единство или многообразие? [Текст] : (Проблемы терминологии и типологизации казачьих сообществ) / С.М. Маркедонов // Общественные науки и современность. - 2005. - №1. - С. 95-108.

Стороженко, Іван.
Еволюція етнічного складу українського козацтва кінця XV-середини XVII ст. [Текст] : общественно-политическая литература / І. Стороженко // Київська старовина. - 2005. - №5. - С. 47-66.

Лакизюк, В. П.
Полкові суди козацької доби та Гетьманської України (XVI-XVIII ст.) [Текст] : общественно-политическая литература / В.П. Лакизюк // Вісник Верховного Суду України. - 2006. - №3. - С. 36-39.

Єфимов В.
Кодак - сторінка історії запорозького козацтва [Текст] / Єфимов В. // Берегиня. - 2006. - № 4. - С. 11 - 16