Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1575

Допоможіть з літературою до теми "Джерела до вивчення культури східних слов'ян". Дуже вам дякую.

Галя
2009-11-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

63.3(4УКР)2
І-23
Іванченко, Михайло Григорович.
Таємниця нашої прадавнини [Текст] : наук.-популяр. розповідь / М.Г. Іванченко; Ред. Ю.Г. Попсуєнко. - К. : Молодь, 2000. - 174 с.


71.03(4УКР)
І 90
Історія української культури [Текст] : у пяти томах / НАН України; Голов. редкол.: Б.Є. Патон, Г.Д. Вервес, І.Ф. Толочко та ін. - К. : Наук. думка, 2001 -
Т. 1 : Історія культури давнього населення України / Ред. П.П. Толочко, Д.Н. Козак, Р.С. Орлов та ін. - К., 2001. - 1135 с.


71.03(4УКР)
І -90
Історія української культури [Текст] : научное издание / За заг. ред. І.Крипякевич. - 4-е вид., стереотип. - К. : Либідь, 2002. - 656 с.
К 71
З-15
Задорожний, Володимир Євгенович.
Курс історії української культури (ІХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : навч. посіб. для студент.-україністів / В. Задорожний, Ю. Кундрат ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : Ґражда, 2009. - 432 с. - Бібліогр.: с.388-396 . - Імен. покажч.: с.407-426


71.03(4УКР)
Ш39
Шейко, Василь Миколайович.
Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська. - К. : Кондор, 2006. - 264 с. - Бібліогр. в кінці розд.


Інтернет – ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3