Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1592

мені потрібна інформація про особливості санації банківської системи України під час кризи

Михалейко Х.Ю.
2009-11-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.29
Є50
Єлецьких С.Я.
Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. / С.Я.Єлецьких, Г.В.Тельнова ; Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 176 с. - Бібліогр.: с. 170-175

65.016.8
Б 23
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління = Bankruptcy sanation of enterprise: they practice of crisis management : Монографія / За ред. О.В. Мозенков. - Х. : ІНЖЕК, 2003. - 272 с.

65.9(4УКР)29
К60
Колісник, Марія Костянтинівна. Фінансова санація і антикризове управління підприємством : навч. посіб. / М.К.Колісник, П.Г.Ільчук, П.І.Віблий ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - К. : Кондор, 2007. - 272 с. - Бібліогр.: с. 267-271

65.9(4УКР)29
У67
Управління фінансовою санацією підприємств : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. В. Пепа [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 440 с. : табл. - Бібліогр.: с. 436-439

65.9(4УКР)29
Ч46
Череп, Алла Василівна.
Фінансова санація та банкрутство суб`єктів господарювання : Підручник / А.В. Череп. - К. : Кондор, 2006. - 384 с. - Бібліогр.: с. 304-310