Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1615

Допоможіть будь-ласка знайти матеріал для дипломної роботи по темі: "Економічна діагностика підприємства"

Руслан
2009-11-27
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь такими джерелами:

65.29
Г44
Гетьман, Оксана Олександрівна.
Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / О.О.Гетьман, В.М.Шаповал ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Дніпропетр. ун-т економіки та права . - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 308 с. : табл. + Додатки.

65.053
Г 70
Городня, Тетяна Анатоліївна.
Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Городня. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 284 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці розд.

65.29
Д44
Діагностика стану підприємства [Текст] : теорія і практика : монографія / А. Е. Воронкова, Р. З. Вечерковські [та ін.] ; за заг. ред. А. Е. Воронкова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 520 с. : іл, табл. - (Наукове видання). - Бібліогр. наприкінці розд.

65.053
Е45
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т.Д. Костенко та ін. ; Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 400 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 371-374.

65.29
Є-15
Євдокимова, Ніна Миколаївна.
Економічна діагностика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 112 с. : табл. + Додатки с. 95-109. - Бібліогр.: с. 91-94.

Сокиринська, І. Г.
Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства [Текст] / І.Г. Сокиринська // Фінанси України. - 2003. - №1. - С. 88-95.

Андрущак, Є. М.
Діагностика банкрутства українських підприємств [Текст] / Є.М. Андрущак // Фінанси України. - 2004. - №9. - С. 118-124.

Максимова Т.С.
Діагоностика динамічних процесів розвитку комплексу маркетингу [Текст] / Максимова Т.С., Шапран О.Є. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8. - С. 124 - 131. - Бібліогр.: с. 131 (10 назв)

Денисенко, Микола Павлович.
Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності [Текст] / М.П. Денисенко // Проблеми науки. - 2008. - № 1. - С. 34-38. - Библиогр.: с. 38 (4 назв.)

Мельник, О. Г.
Матрична модель цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / О. Г. Мельник // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 129-137. - Бібліогр.: 5 назв.

Клочан, В. В.
Діагностика фінансового стану сільськогосподарських підприємств [Текст] / В. В. Клочан, Н. І. Костаневич, А. Г. Костирко // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С. 86-88. - Бібліогр. в прим.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7