Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
ре-нутрилон | Цены, отзывы туристов гостиницы ялты.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-27
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1619

Доброго дня! Скажіть будь - ласка в яких журналах можна знайти статті на тему "Шляхи вирішення проблеми матеріального стимулювання праці на підприємстві"

Доній О.М
2009-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
Іванілов, О. С.
Застосування в комерційних організаціях узагальненої системи стимулювання праці [Текст] : общественно-политическая литература / О.С. Іванілов, О.М. Губа // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №3. - С. 41-51.

Матюх, С. А.
Інноваційні форми та системи заробітної плати в механізмі стимулювання розвитку підприємництва [Текст] : общественно-политическая литература / С.А. Матюх // Легка промисловість. - 2005. - №3. - С. 50-51.

Тищенко, С. В.
Оплата праці в сільськогосподарських підприємствах Житомирської області [Текст] / С.В. Тищенко // Економіка АПК. - 2007. - № 1. - С. 123-126. -
Стахів, О.
Проведення оцінки персоналу на підприємстві з метою стимулювання працівників на підвищення кваліфікації [Текст] / О. Стахів // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 1. - С. 29-35

Мала, Світлана Іванівна.
Стан матеріального стимулювання праці в інноваційних формах АПК [Текст] / С.І. Мала // Проблеми науки. - 2008. - № 2. - С. 13-20.

Мала, Світлана Іванівна.
Використання зарубіжного досвіду стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах [Текст] / С.І. Мала // Проблеми науки. - 2009. - № 5. - С. 40-45.
-
Ломанов, І.
Деякі питання пошуку нових методологічних основ гнучкого матеріального стимулювання державних службоців [Текст] / І. Ломанов, В. Кузьменко // Україна: аспекти праці. - 2009. - № 6. - С. 42-46. - Бібліогр. в примітках

65.9(4УКР)24
Л 84
Лукашевич, Віталій Матвійович.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Лукашевич. - 3-є вид., стер. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 248 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 246. -

65.24
Г13
Гадзевич, О. І.
Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. - К. : Кондор, 2008. - 402 с.

65.9(4УКР)24
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Дарченко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 252 с.