Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1625

Допоможіть знайти інформацію на тему "інвестиції та інвестиційна діяльність в сучасних умовах господарювання"

Денис Георгійович
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними джерелами:
Черкасова, С.
Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів. [Текст] / С. Черкасова // Фінанси України. - 2003. - №10. - С. 130-134.

Другов, О.
Регіональні банки та їх інвестиційна політика (стан та шляхи удосконалення) [Текст] / О. Другов // Регіональна економіка. - 2003. - №4. - С. 116-121.

Станіславович, А.
Роль банків в структурних перетвореннях інвестиційної сфери [Текст] / А. Станіславович // Інвестиції: практика та досвід. - 2004. - №11. - С. 14-17.

Коваленко, Ю. М.
Інвестиційна політика недержавних пенсійних фондів [Текст] / Ю.М. Коваленко // Фінанси України. - 2004. - №8. - С. 91-96.

Голляк, Ю. Б.
Формування ефективної системи управління інвестиційною діяльністю міжнародних холдингових компаній в Україні [Текст] / Ю.Б. Голляк // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №12. - С. 41-44.

Яструбецька, Л. С.
Грошові потоки в оцінці інвестиційного проекту пілприємства [Текст] : общественно-политическая литература / Л.С. Яструбецька // Фінанси України. - 2005. - №5. - С. 101-109.

Лабенко, О. М.
Інвестування та фінансування: співвідношення економічних понять [Текст] : общественно-политическая литература / О.М. Лабенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №7. - С. 10-12.

Мазур, О. Є.
Інвестиційна діяльність малого підприємництва в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / О.Є. Мазур // Фінанси України. - 2005. - №11. - С. 32-37.

Котик, О.
Поняття, ознаки та класифікація інвесторів [Текст] / О. Котик // Юридична Україна. - 2007. - № 2. - С. 79-83. - Біблігр.: 29 назв

Домбровський, Олександр.
Інвестиційна стратегія, її реальне наповнення-наш пріоритет [Текст] : общественно-политическая литература / О. Домбровський // Діловий вісник. - 2007. - № 7. - С. 8-9.

Вінник, О.
Інвестиційні послуги: вдосконалення правового регулювання з урахуванням досвіду ЄС [Текст] / О. Вінник // Юридична Україна. - 2007. - № 5. - С. 69-75

Михайловська, О. В.
Глобальне інформаційне середовище інвестиційної діяльності: сутність і структура [Текст] / О.В. Михайловська // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 199- 209. - Бібліогр.: 16 назв

Ульяницька, О. В.
Вплив інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів / О. В. Ульяницька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 36 - 41. - Бібліогр. с. 41.
Щербак, А. В.
Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств / // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 83 - 91. - Бібліогр. с. 90 - 91

Малютін, О. К.
Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах посилення глобалізаційних процесів [Текст] / О. К. Малютін // Фінанси України. - 2008. - № 12. - С. 107-113

Романов, Юрий.
Импульсы для инвестиционного прорыва [Текст] / Ю. Романов // Діловий вісник. - 2009. - № 1. - С. 16-17.

Гутаревич, Н.
Корпоративна форма інвестиційної діяльності [Текст] / Н. Гутаревич // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 4. - С. 73-76. - Бібліогр. в кінці ст.

Глухов, Володимир.
Характеристика ефективності використання різних джерел фінансування капітальних інвестицій в Україні [Текст] / В. Глухов // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 1-2. - С. 35 - 40.

65.26
І-58
Інвестування [Текст] : навч.-метод. посібник / Київський нац. економ. ун-т ; А.А.Пересада, О.О.Смірнова та ін. - К. : КНЕУ, 2001. - 251 с.

330.322(477)(075.8)
М 14
Майорова, Тетяна Володимирівна.
Інвестиційна діяльність [Текст] : навч. посібник / Т.В. Майорова. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 376 с65.9(4УКР)
М 89
Музиченко, Анатолій Степанович.
Інвестиційна діяльність в Україні [Текст] : навч. посіб. / А.С.Музиченко. - К. : Кондор, 2005. - 406 с. - Бібліогр.: с. 392-403.

65.9(4УКР)
Ф59
Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України [Текст] : кол. наук. монографія / І. Бурденко [та ін.] ; за наук. ред. О. А. Кириченко ; Національна академія управління. - К. : Нац. акад. управління, 2008. - 252 с. - Бібліогр. в кінці глав.