Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1627

звьязок грошового потоку з прибутком

Марина
2009-11-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
65.29
Л55
Лігоненко Л.О.
Управління грошовими потоками : Навч. посіб./ Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. -К., 2005.-256 c.

65.9(4УКР)26
Щ70
Щетинін А.І.
Гроші та кредит : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]/ А. І. Щетинін. -Вид. 3-є, переробл. та допов.. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-430 c.

65.9(4УКР)26
О 61
Оподаткування прибутку підприємств : сборник. -К., 2003.-225 с.. -(Збірник систематизованого законодавства. Вип. 1, січень 2003 р.)

Захарін С.В.
Прибуток як джерело інвестицій й інновацій / С.В. Захарін // Проблеми науки. -2007. -№ 7. - C. 10-19. -Библиогр.: с. 18-19 (7 назв.)

Поддєрьогін А.М.
Ефективність управління грошовими потоками підприємства/ А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України. -2007. -№11. - С.119-127.

Савченко В.Ф.
Аналіз альтернативних проектів та оптимальне розміщення інвестицій/ В. Ф. Савченко, О. О. Ромашкін // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 4. - C. 179-187.

Ареф’єв С.О.
Місце грошових коштів у системі управління економічною безпекою підприємства/ С. О. Ареф"єв // Актуальні проблеми економіки. -2009. -№ 7. - C. 86-90