Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1631

Добрий день! Прошу Вас допомогти мені з пошуком інформації на Інтернет ресурсах та в підручниках для написання дипломної роботи з предмету Економіка підприємства на тему: «Оцінка основних засобів підприємства за первісною, відновною та залишковою вартістю». Дякую!

Вакула Олександр Олександрович
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
65.9(4УКР)29
П 76
Примак, Тетяна Олександрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Т.О. Примак; 2-ге вид., стереотип. - К. : Вікар, 2002. - 176 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
334.7(477)
Ф 59
Фінансова діяльність підприємства [Текст] : підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, К.Я. Петрова, П.І. Орлов. - К. : Либідь, 2002. - 384 с.
334(075.8)
Х 20
Харів, Петро Степанович.
Економіка підприємства [Текст] : збірник задач і текстів: Навч. посібник / П.С. Харів. - К. : Знання- Пресс, 2001. - 301 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

334(075)/Е 45-408379
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; За ред. А.В. Шегда. - 2-е вид., стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 335 с.

658(075.8)/П 83-743697
Протопопова, Валентина Остапівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В.О. Протопопова; В.О. Проотопопова, А.Н. Полонський. - К. : ЦУЛ, 2002. - 220 с.

65.29
Г 81
Грещак, Михайло Григорович.
Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. - К. : КНЕУ, 2001. - 103 с.

65.9(4УКР)29
А64
Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін. - К. : Кондор, 2005. - 240 с. + Додатки: с. 216-235. - Бібліогр.: с. 236-238.

65.053
Ш49
Шеремет, Олег Олексійович.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О.О. Шеремет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Кондор, 2005. - 198 с. + Додатки с. 180-191. - Бібліогр.: с. 192-193.

Мачулка, Оксана.
Облік операцій з поліпшення основних засобів на підприємствах державного сектора економіки [Текст] / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 7. - С. 28-31

Лелюк, О. О.
Оцінка розміру та структури капіталу аграрних підприємств [Текст] / О.О. Лелюк // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С. 101-106.

Іщук, С. О.
Моделі інтегрального оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності промислових підприємств регіону [Текст] / С.О. Іщук // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 25-34. - Бібліогр.: 5 назв.

посилання 1
посилання 2

посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7