Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1632

Допоможіть знайти літературу на тему: Вдосконалення управління запасами на підприємстві.

Куксенко Ігор Володимирович
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

65.9(4УКР)29
З-30
Запаси / Р. Грачова . -К.: Преса України, 2001.-145 с.

65.29
В36
Верхоглядова Н.І.
Економіка підприємства : навч. посіб./ Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова; М-во освіти і науки України. -К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008.-384 c.. -Бібліогр.: с. 368-370

65.9(4УКР)29
Е45
Економіка підприємства : підручник/ Й.М. Петрович [та ін.]; за заг. ред. Й.М. Петрович. -2-е вид., випр.. -Львів: Магнолія 2006, 2007.-580 c. :z-мал.. -Бібліогр.: с. 576-579.

65.9(4УКР)29
І-19
Іванілов О.С.
Економіка підприємства : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]/ О. С. Іванілов; М-во освіти і науки України, Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-736 c. :a-рис.. -Бібліогр.: с. 725-727.

65.29
К 90
Кулішов В.В.
Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти/ В. В. Кулішов; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. -Вид. 2-е, перероб. і доп.. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-208 c. :a-іл. -(Вища освіта в Україні). -Бібліогр.: с. 203-205.

Ковальчук І.В.
Управління запасами у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств : общественно-политическая литература/ І.В. Ковальчук, Т.В. Косарева // Економіка АПК. -2005. -№7. - C. 86-94.

Сорокіна Л.В.
Використання стохастичних моделей управління запасами для підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства/ Л. В. Сорокіна // Актуальні проблеми економіки. -2008. -N11. - C. 145- 154посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9