Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1640

Будь ласочка, допоможіть знайти інформацію та літературу по темі "Аналіз собівартості продукції комунальних підприємств". Наперед дякую.

Швець Н.Я.
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)42
М 82
Москвітіна, Тетяна Дмитрівна.
Комерційні звязки торговельного підприємства [Текст] : навч. посібник / Т.Д. Москвітіна, В.В. Черепов. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 126 с.

65.29
Г 81
Грещак, Михайло Григорович.
Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. - К. : КНЕУ, 2001. - 103 с.

65.9(4УКР)29
Ц 14
Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович.
Витрати підприємства [Текст] : навчальний посібник / Ю.С. Цал-Цалко; Ред. К.О. Бужимська. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с.

65.29
Е 45
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Європейський університет ; Ред. Н.М. Труш. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 240 с.


К 65.6-05
О 60
Операційні витрати на виробництво продукції, робіт і послуг [Текст] : статистичний бюлетень / Закарпат. обл. упр. статистики ; уклад. І. В. Олексієнко [та ін.] ; відп. за вип. І. П. Зуй. - Ужгород : [б. и.], 2003. - 19 с.

65.32
М71
Мищенко, Владимир Андреевич.
Организация заготовок и переработки сельскохозяйственной продукции [Текст] : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав. системы потребительской кооперации по спец. "Экономика и управление на предприятии", "Коммерческая деятельность", "Товароведение и экспертиза товаров"] / В. А. Мищенко, Л. В. Мищенко. - Минск : Изд-во Гревцова, 2008. - 344 с. : табл. - Библиогр.: с. 341-343.

Інтернет – ресурси:

посилання 1