Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-11-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1645

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для теми дипломної роботи:"Оцінка фінансової стійкості підприємства". Заздалегідь дякую!

Варга Є.І.
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступну літературу:

65.053
Г 70
Городня Т.А.
Економічна та фінансова діагностика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Т. А. Городня. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-284 c. :a-іл. -(Вища освіта в Україні). -Бібліогр. в кінці розд

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінансова діяльність підприємства : Підручник/ О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, К.Я. Петрова, П.І. Орлов. -К.: Либідь, 2002.-384 с.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінанси підприємств : Навч. посібник/ М.М.Александрова, Н.Г.Виговська, Г.Г.Кірейцев та ін. -2-е вид., перероб. та доп. -К.: ЦУЛ, 2002.-268 с.

65.29
Ш 35
Швиданенко Г.О.
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : Монографія/ Г.О. Швиданенко. -К.: КНЕУ, 2002.-192 с.

Ковальська К.В.
Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку/ К.В. Ковальська // Фінанси України. -2004. -№2. - C. 101-104.

Денисенко М.П.
Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності / М.П. Денисенко // Проблеми науки. -2008. -№ 1. - C. 34-38. -Библиогр.: с. 38 (4 назв.)

Шаблиста Л.
Механізм подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості/ Л. Шаблиста // Економіка України. -2009. -№ 6. - C. 53-64. -Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.

Іщук С. О.
Комплексна оцінка ефективності і функціонування промислових територіальних систем регіону/ С. О. Іщук, С. М. Ткач // Регіональна економіка. -2009. -№ 2. - С.40-48. -Бібліогр.: с. 48 (4 назв.).