Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1653

Допоможіть будь ласка знайти матеріали на дану тему: Діяльність іноземних банків на фондовому ринку України. Дякую!

Зоряна
2009-12-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
65.9(4УКР)26
М87
Мошенський С.З.
Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави : монографія / С. З. Мошенський; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. -Житомир: ЖДТУ, 2008.-436 c. :a-іл. -Бібліогр.: с. 359-414.

65.26
Є30
Єгоричева С.Б.
Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : навч. посіб./ С.Б.Єгоричева. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-208 c. :z-мал.. -Бібліогр.: с. 205-207
Поворозник В.О.Фондовий ринок України на сучасному етапі : проблеми та шляхи їх вирішення : общественно-политическая литература/ В.О. Поворозник // Стратегічні пріоритети. -2007. - № 1. - C. 127-132.

65.5
С14
Сазонець І.Л.
Міжнародна інвестиційна діяльність : підручник/ І.Л.Сазонець, О.А.Джусов, О.М.Сазонець; Дніпропетр. нац. ун-т. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-304 c.. -Бібліогр.: с. 288-297.

Калач Г.М.
Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України/ Г. М. Калач // Фінанси України. -2009. -№ 1. - С.115-121

Огородник В.Фондовий ринок України: аналіз проблем, особливостей та напрямів розвитку/ В. Огородник // Економіст. -2008. -№ 8. - C. 31-33

посилання 1