Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1656

добрий день. Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію на тему: "Визначення резервів збільшення розмірів власного капіталу ТОВ та напрямів його використання". Дякую.

Таня
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач!
Радимо скористатись наступними джерелами:
Слав"юк, Р. А.
Структурування власного капіталу підприємств України [Текст] : общественно-политическая литература / Р.А. Слав"юк // Фінанси України. - 2005. - №8. - С. 123-131.

Капля, І. В.
Переоцінка та її вплив на облік власного капіталу акціонерного товариства [Текст] : общественно-политическая литература / І.В. Капля // Економіка АПК. - 2005. - №8. - С. 100-106.
ББК

Головач, В. В.
Власний капітал-що має знати користувач звітності про підприємство [Текст] : общественно-политическая литература / В.В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №12. - С. 9-12.


Капля, І. В.
Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК [Текст] / І.В. Капля // Економіка АПК. - 2007. - № 4. - С. 110-114. - Бібліогр. у прим.

Телиженко, А. М.
Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы / А. М. Телиженко, Н. О. Федоренко, Ю. А. Мирошниченко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 209 - 220. - Бібліогр. с. 219 - 220

Баліцька, В. В.
Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 141 - 149. - Бібліогр. с.

Телиженко, А. М.
Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы / А. М. Телиженко, Н. О. Федоренко, Ю. А. Мирошниченко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 209 - 220. - Бібліогр. с. 219 - 220

Якубівський, І.
Правові засади внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства [Текст] / І. Якубівський // Юридична Україна. - 2009. - № 3 . - С. 58-63. - Бібліогр. в кінці ст.

Дунас , Наталія.
Кількісна оцінка вагомості власного капіталу в системі ресурсів банку на основі економетричного моделювання [Текст] / Н. Дунас // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 8. - С. 42-45 : табл. -

65.9(4УКР)
І -58
Інвестиції та капітал [Текст] : справочное издание / Р. Грачова. - К. : Преса України, 2001. - 126 с. - (Нова бухгалтерія). - 8 р.

658.153/Б 68-912545
Бланк, Игорь Александрович.
Управление активами и капиталом предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 448 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.2).
65.29
К 20
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". - 2-е вид., допов. і переробл. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 328 с. : табл. - Бібліогр.: с. 307-313.
Видання в обробці, тимчасово не видається.
Зборовська, Ольга Михайлівна.
Логістичні аспекти управління оборотним капіталом промислових підприємств [Текст] : монографія / О. М. Зборовська. - Дніпропетровськ : [б. и.], 2008. - 200 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5