Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1657

Добрий день!=)
Ви не могли б мені допомогти підібрати літературу на курсову роботу з дисципліни "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання (підприємництва)" тема якої "Фінансові аспекти діяльності об'єднань підприємств"

Ігнатюк Вікторія
2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо наступну літературу:

65.29
Ф53
Філіна Г.І.
Фінансова діяльність суб`єктів господарювання : навч. посіб./ Г.І.Філіна. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-320 c.. -Бібліогр.: с. 316-319.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінансова діяльність підприємства : Підручник/ О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, К.Я. Петрова, П.І. Орлов. -К.: Либідь, 2002.-384 с.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінанси підприємств : Навч. посібник/ М.М.Александрова, Н.Г.Виговська, Г.Г.Кірейцев та ін. -2-е вид., перероб. та доп. -К.: ЦУЛ, 2002.-268 с.

65.29
Ш 35
Швиданенко Г.О.
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : Монографія/ Г.О. Швиданенко. -К.: КНЕУ, 2002.-192 с.

Зятковська Л. І.
Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств/ Л. І. Зятковська // Фінанси України. -2007 . -№ 6 . - С. 148 – 155.

Підскунова О. В.
Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств/ О. В. Підскунова // Фінанси України. -2007 . -№ 8 . - С. 119 – 129.

Столяров В.Ф.
Методологія аналітичних оцінок процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах виробничої сфери/ В.Ф. Столяров, Н.М. Любенко // Фінанси України. -2007. -№11. - С.110-118.

Турило А. М.
Теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємств як фінансової категорії/ А. М. Турило, О. А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 3. - C. 109 - 112. -Бібліогр. с. 112.

Гречан А.П.
Інноваційний підхід до управління фінансами підприємств / А.П. Гречан, О.С. Бондаренко // Проблеми науки. -2008. -№ 2. - C. 2-8. -Библиогр.: с. 8 (17 назв.)

Бердар М. М.
Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу/ М. М. Бердар // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 5. - C. 133 - 138. -Бібліогр. с. 138.

Турило А.М.
Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства/ А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. -2008. -№ 8. - С.35-44.

Марцин В.С.
Деякі підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства/ В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. -2008. -№ 12. - C. 153- 160.

Стеценко Б.
Теоретичні аспекти обгрунтування цілей фінансової політики акціонерного товариства/ Б. Стеценко // Ринок цінних паперів України. -2008. -№ 7-8. - C. 41 - 44.

Слипачук А.
Разработка финансовой политики предприятия/ А. Слипачук // Контроль. -2009. -№ 6. - C. 6 - 20.

Попович О.В.
Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств/ О. В. Попович // Економіка. Фінанси. Право. -2009. -№ 8. - C. 29-31. -Бібліогр. в кінці ст.