Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1682

Допоможіть будь ласка знайти матеріал для курсвої роботи на тему:"Сучасний менеджер:особистісні та управлінські якості".
Дякую

Білусяк Віра Володимирівна
2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
65.9(4УКР)43
П 57
Поплавський, Михайло Михайлович.
Менеджер шоу-бізнесу [Текст] : підручник / М.М. Поплавський. - К. :, 1999. - 560 с. - Бібліогр.: с.547-558 . -Алф. покаж.: с. 522-546.

83.7
О-75
Основи риторики для менеджера [Текст] : навч.-практ. посіб. / Уклад. К.В. Барч. - Ужгород : Інпроф, 2003. - 344 с. -

33-057.212
З-17
Зайцев, Михаил Григорьевич.
Методы оптимизации управления для менеджеров [Текст] : компьютерно-ориентированный подход: Учеб. пособие / М.Г. Зайцев. - М. : Дело, 2002. - 304 с.


658.15/Б 68-533923
Бланк, Игорь Александрович.
Концептуальные основы финансового менеджмента [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 448 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.1).
65.01
М86
Мочерний, Степан Васильович.
Економічна теорія для менеджерів [Текст] : навч. посіб. / С.В. Мочерний, В.М. Фомішина, О.І. Тищенко. - Херсон : Олді-плюс, 2006. - 626 с.

65.24
Б74
Богоявленська, Юлія В'ячеславівна.
Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. - К. : Кондор, 2005. - 332 с. : табл. - Бібліогр.: с. 324-329.

84(4РОС)
С32
Серова, Марина Сергеевна.
Волшебная палочка крупного калибра. Менеджер по чудесам [Текст] : повести / М. Серова. - М. : ЭКСМО, 2005. - 384 с.

65.29
І 21
Іванова, Ірина Вячеславівна.
Менеджер - професійний керівник [Текст] : навч. посіб. / І.В. Іванова ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 108 с.
65.050.2
К60
Колесніков, Г. О.
Менеджерський словник [Текст] : справочное издание / Г.О.Колесніков ; Укр. акад. наук, Волинський ін-т економіки та менеджменту. - К. : Професіонал, 2007. - 288 с.

Коцурак, С.
Менеджер з персоналу - вимоги часу. [Текст] / С. Коцурак // Справочник кадровика. - 2002. - №6. - С. 39-40.

Локшин, В.
Психолого-педагогічні основи професійної підготовки менеджерів соціокультурної сфери у вищих навчальних закладах [Текст] / В. Локшин // Рідна школа. - 2005. - №2. - С. 22-25.

Мірчев, Мілчо Костадінов.
Поліпшення результативності праці менеджерів з метою підвищення конкурентності організацій [Текст] : общественно-политическая литература / М. К. Мірчев // Персонал. - 2005. - №11. - С. 69-75.

Радиш, Я. Ф.
Нові технології в управлінні освітою менеджера охорони здоров'я: зарубіжний досвід [Текст] / Я.Ф. Радиш // Економіка та держава. - 2007. - № 1. - С. 75-77. -

Гоц, Н. Є.
Вимоги до фахівців у сфері менеджменту якості [Текст] / Н. Є. Гоц, І. С. Гоц // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 62 - 66. - Бібліогр.: с. 66 (10 назв)

Кулик Ю.Є.
Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом у міжнародному бізнесі [Текст] / Кулик Ю.Є. // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8. - С. 116 - 123. -

Наша мета - випускати менеджерів високого ґатунку [Текст] : Міжгалузевий інститут управління // Сучасна освіта. - 2008. - № 3. - С. 29. : фото

Підготовка топ-менеджерів - новий рівень [Текст] : Ліцензія МОНУ АВ № 363021 від 10.09.07р. // Сучасна освіта. - 2008. - № 3. - С. 61. : фото

Голубєва, Марія.
Ефективна діяльність кадрових менеджерів як запорука успіху організації [Текст] / М. Голубєва, О. Макаренко, І. Майстренко // Психологія управління. - 2008. - № 4 . - С.122-129.

Трофимова, А.
Антикризовий менеджер [Текст] / А. Трофимова // Віче. - 2009. - № 17. - С. 42-43 : портр