Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1683

Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріал про національну систему стандартизації в Україні. щиро вдячна

Пані Марія
2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
Синкова , О.
Правове регулювання стандартизації системи звітності і обліку [Текст] / О. Синкова // Право України. - 2007 . - № 6 . - С. . 33 - 36 . - Бібл.:- 11 назв.

Офіційні документи [Текст] : додаток // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2008. - № 1. - С. 1-8
(Шифр в БД С697913/2008/1)
Рубрики: Нормативна база

Стандартизація, сертифікація, якість [Текст] : інформаційний вісник // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2008. - № 2
Романов, Юрій.
Перепони на шляху стандартизації [Текст] / Ю. Романов // Діловий вісник. - 2008. - № 8. - С. 22-23.
Берданова, О.
Сучасна практика та проблеми стандартизації соціальних послуг [Текст] : общественно-политическая литература / О. Берданова // Управління сучасним містом. - 2004. - №10-12. - С. 26-31.

Лисюк, М.
Стандартизація в галузі охорони праці [Текст] : общественно-политическая литература / М. Лисюк // Охорона праці. - 2006. - №5. - С. 34-35.

Коршунов, Д. А.
Що сьогодні актуальніше - стандартизація чи технічне регулювання [Текст] / Д.А. Коршунов // Будівництво України. - 2007. - № 1. - С. 40-44


30ц
Ж 51
Желєзна, Алла Олексіївна.
Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань [Текст] : навч. посіб. / А.О.Желєзна, В.А.Кирилович ; М-во освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. - К. : Кондор, 2004. - 796 с. : табл. + Додатки с. 598-770. - Бібліогр.: с.588-589 . -Покаж.: с. 590-597.

30ц
О 75
Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів [Текст] : навч. посіб. / В.І. Павлов, О.В. Мишко, І.В. Опьонова, Н.В. Павліха ; Укр. академія зовнішньої торгівлі, Тернопільська академія народного господарства. - 2-е вид., доп. - К. : Кондор, 2004. - 230 с. - Бібліогр.: с. 222-229.

30ц
О-73
Осієвська, Валентина Валеріївна.
Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Текст] : навч. посіб. / В.В. Осієвська ; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.], 2002. - 120 с. : табл. - Бібліогр.: с. 112-115. -

67.9(4УКР)301.1
У-45
Укpаїна.Закони.

Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" [Текст] : за станом на 12 верес. 2008 р. : офіційне вид. / Україна. Закони. ; Верховна Рада України. - К. : Парламентське вид-во, 2008. - 40 с. - (Закони України). -

30.6
Б90
Бузов, Борис Александрович.
Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и сертификация [Текст] : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав., обуч. по направл. подготовки "Технология и конструирование изделий легкой промышленности"] / Б. А. Бузов. - 3-е изд., доп. - М. : Академия, 2008. - 176 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование. Легкая промышленность) (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 170-171.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5