Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1693

Правовий статус та організація роботи членів дільничих виборчих комісій

2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2

Зверніть увагу!


67.9(4УКР)300.5
З 19
Закон України "Про вибори народних депутатів України" [Текст] : за станом на 15 червня 2007 року. - К. : Парламентське вид-во, 2007. - 208 с.

67.9(4УКР)300.5
В 41
Виборче законодавство України [Текст] : збірник / упоряд. Ю. Шайгородський. - К. : Укр. центр політичного менеджменту, 2002. - 296 с.

67.9(4УКР)300.5
З-19
Закон України "Про вибори народних депутатів України" [Текст] : наук.-практ. коментар / Центральна виборча комісія України ; Ін-т ген. прокуратури України; Під заг. ред. М.М. Рябець. - К. : Укр. інформ.-правовий центр, 2002. - 361 с.


66.3(4УКР)
О-65
Орієнтири виборця 2004 [Текст] : довідник / Г. Асланян, А. Євгеньєва, В. Замніус та ін. - К. : Геопринт, 2004. - 235 с.

67.300.5
К64
Кондорсе
Про вибори [Текст] : общественно-политическая литература / Кондорсе; Пер. з фр. О. Хома, Ред. М. Олійник. - Львів : Літопис, 2004. - 160 с. + Примітки с. 131-153. - Покаж.: с. 157-158.

66.3(4УКР)68
Б73
Богашева, Н. В.
Еволюція виборчого законодавства України (1989 - 2006 роки) [Текст] : деякі аспекти / Н.В.Богашева, Ю.Б.Ключковський, Л.В.Колісецька ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Фоліант, 2006. - 146 с.

66.3(4УКР)68
Е88
Етика поведінки державних службовців під час виборів [Текст] / Асоціація держ. службовців ; упоряд. та ред. М. Чугаєвський. - К. : [б. и.], 1999. - 44 с. - 2.50 грн.

67.9(4УКР)300.5
Ш70
Шляхи оптимізації виборчої системи для парламентських та місцевих виборів в Україні [Текст] : доповіді, виступи : матеріали круглого столу : м. Київ, 20 березня 2007 року / Ін-т виборчого права. - К. : Фоліант, 2007. - 160 с.


66.3(4УКР)68
К75
Кочубей , Лариса Олександрівна.
Виборчі технології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Кочубей. - К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. - 332 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Політичний менеджмент"). - Бібліогр. в кінці розд.