Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1694

Будь ласка, допоможіть знайти - специфіка ідеологічної ситуації в посткомуністичних країнах.

Оксана
2009-12-04
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
66.3(4)
М60
Мілер, Вільям.
Звичаєва корупція ? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі [Текст]/ В. Мілер, О. Ґределанд, Т. Кошечкіна; пер. з англ. Д. Скляренко. - К. : К.І.С., 2004. - 310 с.
65.7
Г12
Гаврилишин, Олег.
Капіталізм для всіх чи капіталізм для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень [Текст]/ О.Гаврилишин. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 384 с. : іл, табл.
66.3(4УКР)12
Д70
Досвід місцевого самоврядування у посткомуністичних країнах Європи та роль молоді у його застосуванні в Україні [Текст] : зб. / Упоряд. Л. Грицак. К. : [б. и.], 2005. - 200 с.
66.2(4УКР)
П50
Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : монографія/ А. І. Кудряченко та ін. ; за заг. ред. А. І. Кудряченко; Нац. ін-т стратег. дослідж.. -К.: НІСД, 2007.-396 c. :z-табл..

Іскакова Г. Особливості посткомуністичної трансформації і проблема прав та свобод людини [Текст]/ Г. Іскакова // Політичний менеджмент. - 2005. - №2. - С. 138-144.
Дрозд-П'ясецька, Мірослава. Посткомунізм. Ідейні та суспільні площини діалогу [Текст]/ М. Дрозд-П'ясецька // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 1.- С.27-39
Нікогосян О. Тенденції розвитку політичних партій у посткомуністичних країнах [Текст] / О. Нікогосян // Віче. - 2008. - № 2. - С. 8-9
Романюк, Олександр. Моделі державного правління: світовий досвід та реалії посткомуністичних суспільств [Текст] / О. Романюк // Політичний менеджмент. - 2008. - № 4. - С. 74-87.
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7