Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1701

В яких книжках можно знайти інформацію про облік кредитних операцій.Література бажано 2005-2009рр.Дякую.

Ладченко Юлия Олександрівна
2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
346.62(477)
К 56
Ковальчук, Андрій Трохимович.
Правове забезпечення кредитної діяльності [Текст] : научно-популярная литература / А.Т. Ковальчук; Ін-т законодавства ВРУ. - К. : Парламентське вид-во, 2003. - 405 с.
65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. - К. : Атіка ; К. : Ельга- Н, 2003. - 304 с.

336.77
І-74
Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах [Текст] : навч.-метод. посібник / Київський нац. економ. ун-т ; І.Ф.Рогач, М.А.Сендзюк, В.А.Антонюк, О.О.Денісова. - К. : КНЕУ, 2001. - 324 с.

657.22(477)(075.8)
П 91
Пушкар, Михайло Семенович.
Розробка систем обліку [Текст] : навч. посібник / М.С. Пушкар. - Тернопіль : Карт-бланш, 2003. - 198 с.65.052.9(4УКР)
Ф59
Фінансовий облік [Текст] : підручник / За ред. С.Ф. Голов. - К. : Лібра, 2005. - 976 с. : табл. + Додатки. - Алф. покаж.: с. 878891.

65.9(4УКР)268
В42
Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна.
Міжнародні фінансово-кредитні операції та електронні системи платежів у міжнародному бізнесі України [Текст] : монографія / Л.А.Віднійчук-Вірван ; Закарпатський державний університет. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. - 188 с. - Бібліогр.: с. 171-185.
65.052.9(4УКР)
З 45
Згурський, Олег.
Актуально про облікову політику [Текст] : облікова політика, документообіг, практика, нормативна база / О. Згурський, М. Коцупатрий. - Вид. 2-е, переробл. та допов. - К. : [б. и.], 2009. - 144 с.

Спяк, Галина.
Відображення кредитних операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банку: методика і практика [Текст] / Г. Спяк // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 6. - С. 36-38 : Схем: 2. - Бібіліогр.: 10 назв


Краснюк, П. П.
Економіко-математичне моделювання та інформаційне забезпечення кредитного менеджменту [Текст] / П. П. Краснюк // Економіка АПК. - 2008. - № 12. - С. 75-84. - Бібліогр. в прим.


посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5