Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1702

Добрий день. Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію на тему: "Методика оцінки ефективності формування та використання власного капіталу підприємства"
Дякую.

Тетяна К.
2009-12-06
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

65.29
А35
Азаренкова, Галина Михайлівна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - 3-є вид., випр. і допов. - К. : Знання-Прес, 2009. - 304 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 297-299.

65.9(4УКР)29
А64
Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін. - К. : Кондор, 2005. - 240 с. + Додатки: с. 216-235. - Бібліогр.: с. 236-238.

65.29
Б 68
Бланк, Игорь Александрович.
Управление финансовой стабилизацией предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 496 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.4).

65.29
В58
Власова, Наталія Олексіївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 272 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 255-256. -Алф.-Предм. покаж.: с. 252-254.

65.29
Ф53
Філіна, Галина Ісаївна.
Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-319.

Слав"юк, Р. А.
Структурування власного капіталу підприємств України [Текст] / Р.А. Слав"юк // Фінанси України. - 2005. - №8. - С. 123-131.

Капля, І. В.
Переоцінка та її вплив на облік власного капіталу акціонерного товариства [Текст] / І.В. Капля // Економіка АПК. - 2005. - №8. - С. 100-106.

Головач, В. В.
Власний капітал-що має знати користувач звітності про підприємство [Текст] / В.В. Головач // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №12. - С. 9-12.

Капля, І. В.
Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК [Текст] / І.В. Капля // Економіка АПК. - 2007. - № 4. - С. 110-114. - Бібліогр. у прим.

Телиженко, А. М.
Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы / А. М. Телиженко, Н. О. Федоренко, Ю. А. Мирошниченко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С. 209 - 220. - Бібліогр. с. 219 – 220.

Баліцька, В. В.
Вплив зміни структури капіталу підприємств на розвиток фондового ринку та стан капіталізації економіки / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 141 - 149. - Бібліогр. с.

Якубівський, І.
Правові засади внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарського товариства [Текст] / І. Якубівський // Юридична Україна. - 2009. - № 3 . - С. 58-63. - Бібліогр. в кінці ст.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5